Bursa İl Müftülüğü'nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı için açıklama geldi!
Bursa İl Müftülüğü'nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı'ndaki eski müftülük binasıyla ilgili açıklama yapıldı.
BURSA , 05 Mayıs 2020 Salı, 17:27
Bursa İl Müftülüğü'nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı için açıklama geldi!

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yıllarca Bursa'mızın manevi hayatına hizmet veren Şehreküstü'deki eski müftülük binasıyla ilgili açıklama ve bilgilendirme:

1960 / 74 yılları arasında Çancılar Resülzade İşhanında hizmetlerini yürüten Bursa İl Müftülüğü, o günlerde Bursa'da icrai faaliyette olan "Din Görevlileri Derneği" öncülüğünde; Bursalı hayırseverlerin himmet ve desteğiyle, Şehreküstü'deki arsayı satın alarak müftülük binasını inşa etmiş ve bu binayı Bursa İl Müftülüğüne tahsis etmiştir.

1980 darbesi sonrasında tüm derneklere ait mal varlıklarına devletçe el konulmasıyla bu binaya da el konulmuştur. Daha sonraki yıllarda Türkiye Diyanet Vakfının müracaatıyla mevzu bahis yer, günün Bakanlar Kurulu kararıyla; 1983'de Türkiye Diyanet Vakfına devredilmiş ve vakıf adına tescili yapılmıştır. Böylece Bursa Müftülük hizmetlerine, 1974' den 2017 yılına kadar bu binada devam edilmiştir. Şehrin büyüklüğüne mümasil, Müftülük personelinin ve hizmet birimlerinin artmasıyla, ek hizmet binasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Bakan ve aynı zamanda Bursalı olan Sayın Faruk Çelik beyin girişimleriyle; Yalova yolu üzerinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne (Hazineye) ait bugünkü yer, Bursa İl Müftülüğüne 2013/2014'de tahsis edilmiştir. Bu mülk, hazineye aittir. Şehreküstü'deki yer de, Türkiye Diyanet Vakfının tapulu yeridir. Bu gerçekler ışığında şunu kesin ve net olarak söylemek durumundayız ki, Yalova Yolu üzerindeki hazineye ait arsanın tahsisine karşılık Şehreküstü'deki yerin verilmesi hususunda, Bursa'da görev yapan müftülerden hiçbirinin, yazılı veya sözlü taahhüdü olmamıştır ve böyle bir konu da gündeme gelmemiştir. Esasen böyle bir vebale ve dahi karar vermeye ilişkin ise (vakıf mülk olması nedeniyle) müftülerin cüret etmesi ve karar vermesi söz konusu değildir.

Yeni bina projesi ile ilgili bütün prosedürler tamamlanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü ve onayı alınarak, şehrin siluetini bozmayacak şekilde kat sayısı azaltılarak (üç kat) ve karşılıklı mutabakata varılarak projelendirilmiş olup, her türlü harç, resmi izin ve vecibeler eksiksiz yerine getirilmiştir. Osmangazi Belediyemizin ruhsat ve iznine müracaat edilmiştir. Müracaatımız yerinde ve uygun bulunarak ruhsat işlemi onaylanması süreci tamamlanmıştır. Bu proje ile yapılacak binada Bursa'mızın kimliğine yakışan; gençlik merkeziyle, kitap kafesiyle, aile irşat, hac-umre bürolarıyla insanımıza çok hayırlı ve yerinde hizmet verilecektir. Ve inanıyoruz ki büyük memnuniyet ve duaya mazhar olacaktır."

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR