COVID-19 için anlamlı destek
Covid-19 hastaları ve yakınları için #kendindenvazgeçme isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor.