DMO'nun kamu alımlarında yerli ürün ön plana çıkacak
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve merkezi tedarik hizmetlerini geliştirmek amacıyla bu yıl tasarrufu ve yerli ürün tedarikini önceleyecek.
EKONOMİ , 17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:46
DMO'nun kamu alımlarında yerli ürün ön plana çıkacak

DMO verilerinden yapılan derlemeye göre, kurum bu yıl için belirlediği 44 performans göstergesini ölçmek amacıyla 49 faaliyeti gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor. DMO, bu hedefler için toplam maliyeti 15 milyon 900 bin lira olarak belirledi. Söz konusu maliyetin öz kaynaklardan karşılanması öngörülüyor. Kurum bu yıl toplu alımlar yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve merkezi tedarik hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir dizi faaliyet yürütecek.

Bu kapsamda, merkezi tedarik konusunda başarılı ülke uygulamalarını referans alarak yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülecek ve yapılandırılması planlanan birimlerin görev ve sorumluluk dağılımı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve malzemelerin temini amacıyla hayata geçirilen "Sağlık Market" uygulamasının kullanımı yaygınlaştırılacak ve temin edilen ürünlerin edinim maliyeti düşürülecek. Sağlık Market müşteri sayısının bu yıl 950 olması planlanırken, müşterilerin yaptığı alım miktarlarının artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek. Sağlık Market kapsamındaki işlem hacminin bu yıl 500 milyon liraya çıkarılması, alımlarda tasarruf oranının yüzde 50 olması hedefleniyor.

Kamuda ihtiyaç duyulan ürünler tespit edilecek

Kamu alım politikaları çerçevesinde, stratejik ürün ve hizmetler tespit edilerek, bunların toplu alım yoluyla tedariki planlanıyor. Bu doğrultuda toplu alımlara ilişkin usul ve esasların belirlenme çalışmaları geçen yıl tamamlandı. Toplu alım yöntemi hayata geçirilen yeni ürün/hizmet grubu sayısının bu yıl 4'e çıkarılması öngörülürken, 2 yeni ürün/hizmet grubunda toplu alım çerçeve anlaşması yapılacak.

Kamunun genel ihtiyacı olan ürünler tespit edilerek, üretim ve basım faaliyetlerinin bunları karşılayabilecek şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla üretim hattının fayda maliyet analiz çalışmaları yıl sonuna kadar yapılacak. "Üretilen ürünler" ile "Kamuda ihtiyaç duyulan ancak üretilenler arasında yer almayan ürünlere" ilişkin yıl sonuna kadar bir rapor hazırlanacak.

Tekno Katalog Platformuna "akıllı satın alma modeli"

Tekno Katalog Platformu, kamu alımları yoluyla sektörde yeniliği, yerliliği, girişimciliği, teknoloji transferini ve sürdürülebilir tedariki desteklemek amacıyla yüksek teknoloji ve yenilik, ekosistem, girişimcilik odaklarında genişletilecek. Platformda girişimci sayısının bu yıl 60'a çıkarılması ve akıllı satın alma modelinin geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda iş birliği çalışmasının 6'ya yükseltilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birlikleri kapsamındaki girişimciler başta olmak üzere Tekno Katalog Platformu ile ilgili tanıtım ve eğitim faaliyetlerine devam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kurum-kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yürütülecek. Tekno Katalog Platformuna dahil edilen tedarikçi sayısı ile mevcut tedarikçilerin platforma alınabilecek diğer ürünleri tespit edilerek, ürün sayısı artırılacak.Teda rik edilen makine ürün grubunda "Yerli Malı" belgeli ürün oranının bu yıl yüzde 16'ya çıkarılması planlanıyor. Katalog sistemine dahil edilebilecek yerli firmalar belirlenerek, bunlar için gerekli eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlenecek.

Çevreye duyarlı tedarik desteklenecek

Çevre ve insan sağlığı duyarlılığı esas alınarak sürdürülebilir tedarik desteklenecek, e-satış sitesinde çevreye duyarlı ürünlerin ayırt edici şekilde gösteriminin sağlanması çalışması bu yıl tamamlanacak. e-Satış portalındaki temizlik ürün grubunda yer alan ürünler üzerinde tedarikçilerle birlikte çevreye duyarlı ürünlerin ayırt edici özellikleri konusunda çalışmalar yürütülecek.

Portala ilişkin tüm süreçler elektronik ortama aktarılarak, burasının e-ticaret sitesine dönüştürülmesi amacı doğrultusunda, satışı yapılan ürünlere eklenen yeni ürün grubu sayısının 2'ye çıkarılması planlanıyor. Buraya ziyaretçi sayısındaki artış oranının da yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarılması hedefleniyor.

Portal üzerinden katalog siparişleri için elektronik teslim tesellüm işlemlerinin, kamu bankaları üzerinden ödenek aktarımları yapılarak, ihale katılım bedeli alınmasının, firmalara sözleşme bitiminin hatırlatılmasının ve toner ürünlerinin ayrıntılı aramasının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ihale yoluyla sık tedarik edilen ürün grupları üzerine çalışma yapılarak bir ürün grubunun portaldan satışına başlanılması sağlanacak.

Elektronik ihale yöntemine öncelik verilecek

Elektronik ortamdaki ihalelerin toplam ihale sayısına oranının bu yıl yüzde 30 olması sağlanacak. Manuel gerçekleştirilen satın alma süreçlerine ilişkin analizler bu sürede tamamlanacak. Yapılacak alımlarda elektronik ihale yöntemine öncelik verilecek.

Katalog başvuru değerlendirme süresinin (fiyat araştırma ve firmada geçen süre hariç) ortalama 10 güne indirilmesi planlanıyor. Katalog süreçlerini uzun ve karmaşık bulan tedarikçi oranının yüzde 20'ye indirilmesi, bütünüyle elektronik ortamda alınarak sonuçlandırılan katalog başvuru oranının da yüzde 90'a çıkarılması amaçlanıyor.

Veriye dayalı, objektif bir fiyat araştırma ve analiz politikası hayata geçirilmesi amacıyla fiyat araştırma ve analiz otomasyonu kurulumu çalışmaları bu yıl tamamlanacak. Otomasyon üzerinden fiyat analizi yapılan ürünlerin toplam fiyat analizi gerçekleştirilen ürünlere oranının yıl sonuna kadar yüzde 10 olması sağlanacak.

Tüm paydaşları kapsayacak bütünleşik pazarlama yönetimi anlayışına geçilmesi amacı doğrultusunda tedarik sistemindeki toplam firma sayısının da 1480'e çıkarılması planlanıyor.

malzeme

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR