Fenerbahçe Bursaspor'da futbolcu bırakmadı!
Fe­ner­bah­çe, bu se­zon Bur­sas­po­r’­da 41 maç­ta 25 gol ata­rak dik­kat çe­ken Fer­nan­da­o’­nun me­na­je­riy­le an­laş­ma­ya var­mış­!
SPOR , 25 Mayıs 2015 Pazartesi, 10:00
Fenerbahçe Bursaspor'da futbolcu bırakmadı!
Sa­rı-La­ci­vert­li­ler bir adım da­ha at­ıp  Bre­zil­ya­lı gol­cü­nün ar­dın­dan milli yıldız ile el sı­kış­mış!  24 ya­şın­da­ki sa­vun­ma oyun­cu­su Şener Özbayraklı, bu se­zon 38 kar­şı­laş­ma­da ter dö­ke­rek et­ki­li bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. Şe­nol Güne­ş’­in se­zon ba­şın­da tek­nik di­rek­tör­lü­ğe gel­me­si­nin ar­dın­dan Şe­ner, Mil­li Ta­kı­m’­a da ça­ğı­rıl­mış­tı. Şe­ne­r’­in is­mi bir dö­nem Ga­la­ta­sa­ray ile de anıl­mış­tı.  

 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR