Hekimler için karar günü yarın
Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan KHK'daki hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın görüşecek.
GÜNDEM , 17 Temmuz 2012 Salı, 20:31
Hekimler için karar günü yarın

CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. 

Anayasa Mahkemesi heyeti, davayı yarınki gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.
Devlet üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 650 sayılı KHK'nın, iptali istenen 38. maddesi, ''Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz'' hükmünü içeriyor.


KHK'nın 39. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen ''Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz'' hükmünün de iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor. 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR