İlköğretim ve kreş kiraya verilecektir
Mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiralanacak.