İncekoru B tipi mesire yeri belediyeden kiraya verilecek
Kırklareli İli Vize İlçesi Merkez Mahallesi Sergen Yolu Sapağı Mevkii'nde 160 numaralı bölmede bulunan İncekoru B Tipi Mesire Yeri işletmeciliği 3 yıl müddetle sezonluk olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi'ne göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile kiraya verilecek.