İsrail'de parlamentonun feshine destek geldi!
İsrail'de Gantz parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.