İşte 2020 yılının AGİ ücretleri
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu.
EKONOMİ , 26 Aralık 2019 Perşembe, 19:12
İşte 2020 yılının AGİ ücretleri

AGİ 2020 ücretleri, asgari ücret zam oranları açıklamasının ardından netlik kazandı. Evli ve çocuklu olan çalışanlar için daha yüksek ödenecek olan 2020 AGİ ücretleri, bakanlığın komisyonda açıkladığı zam oranları üzerinden hesaplandı. İşte, asgari ücretin içinde yer alacak olan AGİ ücretleri ve 2020 AGİ hesaplama tablosu hakkında detaylı bilgiler

2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı belli oldu. Tüm çalışanların eline geçen net maaşlarına ek olarak yatırılacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen zam oranları ile belirlenmiş oldu. Peki, çalışanların maaşlarına yansıyacak olan 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, evli, bekar ve çocuk sahibi çalışanları yakından ilgilendiren 2020 yılının AGİ hesaplama tablosu

2020 yılında AGİ tutarı, zam oranlarına göre belirlendi. Evli çocuklu olanların daha fazla ücret alacağı 2020 AGİ için ücretler, asgari ücret zam oranlarına göre belirlendi. Buna göre çalışanların 2020 yılında alacağı zam tutarları şu şekilde olacak;

2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSUÜCRETLER

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,17 TL

Evli, eşi çalışan220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,17 TL

2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER

Bekar 191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan230.22 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL

Evli, eşi çalışan191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL

Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...

DOĞUM NEDENİYLE İZNE AYRILAN ÇALIŞAN AGİ'DEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabıBunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle,
Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

AGİ'DE ÇALIŞMAYAN EŞ STATÜSÜ NEDİR?

Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİ'Yİ NASIL ETKİLER?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR