Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet imarlı arsa ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet imarlı arsanın satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacak.