Kat karşılığı inşaat yaptırılacak
Van İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.