Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesi 700 milyon liraya çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı.