Milyonlarca kişiye ödenecek ama bir şartla!
Bugünlerde pek çok mecrada memur emeklilerinin ikramiye farklarının ödenmeye başlandığı yönünde haberler var. SGK bu ödemeleri otomatikman yapmıyor. İkramiye farklarının alınması için SGK'ya başvuru yapılması şart. Peki, nereye ve nasıl başvuru yapılması gerekiyor, SGK ödemeleri nasıl yapacak, vefat eden emeklilerin yakınları da fark alabilecek mi?
EKONOMİ , 26 Mart 2017 Pazar, 08:23
Milyonlarca kişiye ödenecek ama bir şartla!

İşte detaylar:

1 - Hangi emekliler ikramiye farkı almaya hak kazandı?

7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş ve emekli olduğunda 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış kişiler, SGK'ya başvurarak ikramiye farkı talep edebilecek. 30 yılın üzerinde çalışması olmasına rağmen 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi almış kişiler eğer hayatlarını kaybetmişlerse geride kalan mirasçıları da başvuru yaparak ikramiye farklarını alabilecek.

2 - İkramiye farkları nasıl ödenecek?

İkramiye farklarının ödenmesi için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmadan SGK bu durumdaki kişileri tespit ederek otomatik olarak ödeme yapmıyor. Dolayısıyla, bu durumda olan kişiler veya bu kişilerin yakınları mutlaka SGK'ya başvuru yapmalı. Daha önce ikramiye farkı için dava açmış ve davası sonuçlanmamış kişilerin ise SGK'ya başvuru yapmasına gerek yok.

3 - Başvurular nereye yapılacak?

Memur emeklilerinden ikramiye farkı alacağı olanlar, başvurularını SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına yapacak. Posta ile yapılacak başvuruların ise "Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara" adresine gönderilmesi gerekiyor. Posta yoluyla başvuru yapacak kişilerin evraklarını takip edebilmek için iadeli taahhütlü posta yöntemini kullanması yerinde olur.

4 - İkramiye farkları ne zaman ödenecek?

İkramiye farkları için başvuru gerektiğinden herkes için tek bir ödeme tarihi yok. Kişilerin SGK'ya ne zaman başvuru yaptıkları ve ikramiye farkının ne kadar olduğuna göre ikramiye farklarının ödeme tarihi değişiyor. İkramiye farkı 7 bin 500 TL'ye kadar olan kişilerin ikramiye farkları üç ay içerisinde ödenecek. 7 bin 500 TL'den daha fazla ikramiye farkı olan kişilerin ikramiye farklarının 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, 7 bin 500 TL'nin üzerindeki kısmı ise başvuru tarihini takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Dolayısıyla, ikramiye farkı 10 bin TL olan ve başvurusunu 27 Mart 2017 tarihinde yapan bir kişinin ikramiye farkının 7 bin 500 TL'lik kısmı 27 Haziran 2017 tarihine kadar, kalan 2 bin 500 TL'lik kısmı ise 2018 yılının mart ayı içerisinde ödenecek.

5 - Kimlerin başvuru yapması gerekmiyor?

Anayasa Mahkemesi'nin memurlara emekli ikramiyesine ait 30 yıllık üst sınırı iptal ettiği tarihten sonra SGK'ya dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış kişilerin davaları otomatik olarak sonuçlandırıldı. Bu davalar otomatik olarak düştü ve dava masrafları da SGK tarafından ödenecek. Bu kişilere SGK ödemelerini doğrudan yapacak. SGK'nın ödeme yapması için bu durumdaki kişilerden yeni bir başvuru yapmaları istenmeyecek.

6 - İkramiye farkı ne kadar olacak?

İkramiye farkı her memur emeklisi için farklı olacak. Emekli olunan yıl, emekli olunduğunda memurun tabi olduğu gösterge ve katsayı ile 30 yılın üzerindeki hizmet süresinin ne kadar olduğu ikramiye farkını belirleyen unsurlar. SGK bu konuda bazı temel gösterge ve katsayılar ile emekli olunan tarih üzerinden ikramiye farkının hesaplanmasına imkan veren bir tablo yayımladı. Böylece, SGK'ya başvuru yapacak kişiler az çok ikramiye farkının ne olacağını hesaplayabilecek.

Buna göre, 1 Ocak 1999 tarihinde emekli olan ve 2200 ek göstergesi bulunan memur emeklisi 30 yılın üzerindeki her bir yılı için 152,68 TL fark alacak.

Aynı tarihte emekli olan ve ek göstergesi 5800 olan memur emeklisi ise her bir yıl için 226,49 TL fark alacak. Emekli olunan tarih yakınlaştıkça ve ek gösterge rakamı yükseldikçe ikramiye farkı artıyor. Örneğin, 1 Temmuz 2013 tarihinde emekli olan ve 6400 ek göstergesi bulunan bir memur emeklisi 30 yılın üzerindeki her bir yıl için 2.985,67 TL fark alacak. 35 yıl çalışması olan bu memurun ikramiye farkı 15 bin TL'ye yaklaşacak.

7 - İkramiye farkında minimum bir rakam olacak mı?

İkramiye farkı konusunda alt limit belirlenmiş durumda. Emeklilik tarihi eski olan ve ek göstergesi düşük olan memurların ikramiye farkı Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmış olması nedeniyle çok düşük miktarlarda kalabiliyor.

Örneğin, 01.01.1995 tarihinde emekli olan ve 7600 ek göstergesi olan bir memur 30
yılın üzerindeki her bir yıl için 16,27 TL ikramiye farkına hak kazanıyor. Ancak bu konuda mağduriyet yaşanmaması adına her bir yıl için ödenebilecek en düşük ikramiye farkı 50 TL olacak.

Her bir yıl için bu tutarın altında ikramiye farkı ödenmeyecek. Toplamda ise 100 TL'nin altında ikramiye farkı ödenmeyecek. Dolayısıyla 35 yıl hizmeti olan ve ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan bir memur emekli olduğu tarihteki ek göstergesi nedeniyle hesaplanan ikramiye farkı her yıl için 50 TL'nin altında olsa bile en az 250 TL ikramiye farkı alacak.

8 - İkramiye farklarına faiz işletilecek mi?

SGK'ya ikramiye farkı için dava açmamış kişilere ikramiye farkları faiz işletilmeksizin ödenecek. Daha önce SGK'ya dava açmış ve kazanmış kişilere SGK'ya ilk başvuruyu yaptıkları tarih baz alınarak faiz işletilen tutarlar ödenmeye başlandı. Bu kişilerin ödemelerinin 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı 27 Nisan 2017'ye kadar yapılacak.

9 - İkramiye farkı almak için son başvuru tarihi nedir?

30 yılın üzerinde hizmeti bulunan ancak emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerinin ikramiye farkı için SGK'ya 29 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları şart. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve ikramiye farkı da ödenmeyecek.

Dolayısıyla, ikramiye farkı alma hakkı bulunan memur emeklileri veya yakınları bu tarihe kadar mutlaka SGK'ya başvuru yapmalı.

10- Sigorta emeklileri de ikramiye farkı alabilecek mi?

İkramiye yalnızca memur emeklilerine ödenen bir tutardır. İşçiler ikramiye almadıkları için işçi emeklilerine ikramiye farkı ödenmesi de söz konusu değil. İkramiye farkı yalnızca 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan ancak emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine ödenecek.(Cem KILIÇ-milliyet)

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR