Müjde! Meclis'ten geçerse...
Darbe girişimi sonrası ekonomiyi rahatlatmak amacıyla atılan Vergi ve Sosyal güvenlik affı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
EKONOMİ , 28 Temmuz 2016 Perşembe, 08:38
Müjde! Meclis'ten geçerse...
Meclis'te kabul edildiği takdirde, Erdoğan'ın da onaylanması ile yürülüğe girecek olan düzenlemenin detaylarını Star'dan Resul Kurt yazdı. 

Yazıdan önemli bir bölüm şöyle:

Yapılandırmada amaç

1- Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi,
2- İhtilafların barış yoluyla sonlandırılması,
3- Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözülmesi,
4- Vergilemede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
5- Bazı varlıkların milli ekonomiye
6- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Neler kapsamda? Yapılandırmaya konu alacaklar, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

Yapılandırmaya konu alacaklar:

- Vergiler ve vergi cezaları,
- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
- Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
- Sigorta primleri,
- Topluluk sigortası primleri,
- Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
- İşsizlik sigortası primi,
- Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklardır.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR