Müjde! Twitter açıldı
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) tedbir amaçlı erişim engelleme kararından 13 gün sonra kullanıcılar yeniden Twitter hesaplarına girmeye başladı
GÜNDEM , 04 Nisan 2014 Cuma, 10:33
Müjde! Twitter açıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Twitter’a erişimin tümüyle engellenmesi hakkında hak ihlali kararı vermesinden sonra Twitter yasağı kaldırıldı. AYM’nin önceki gün açıklanan kararı dün sabah Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. TİB, Twitter’ın açılmasına ilişkin ilk adımı dün öğleden sonra attı. Twitter.com’un yasaklanmasına neden olan mahkeme kararları TİB’in internet sitesinden tamamen kaldırıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise Twitter'ın erişime açılacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, “Gerekli teknik düzenlemeleri müteakip söz konusu site kullanıma açılacaktır" dendi. TİB, Twitter’ın erişime açılmasını yönündeki kararını tek tek servis sağlayıcılarına tebliğ etti. Karar, ilk olarak Turkcell’e iletildi. Öte yandan AYM’nin “Twitter yasağının kaldırılması” yönündeki kararı, internet ve sosyal medya özgürlüğü alanında içtihat özelliği taşıyor ve youtube’a erişim yasağını dayanaksız hâle getiriyor.

ÖZGÜRLÜKÇÜ İÇTİHAT
Gerekçeli kararda, TİB’in Twitter’a erişimin tümüyle engellenmesine ilişkin kararının, ilgili kanun hükümlerine açık aykırılık oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu yönde herhangi bir mahkeme kararı olmadığı gibi Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin engelleme kararının yürürlüğünü durduran kararının da idare tarafından uygulanmadığına işaret edildi. Gerekçeli karar, internet ve sosyal medya alanındaki özgürlüklerle ilgili ilk olması açısından içtihat olarak gösterilmeye başlandı.
Kararın gerekçeleri özetle şöyle:

İNTERNET VAZGEÇİLEMEZ: “İnternet modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir araçsal değere sahip bulunmaktadır. İnternetin sağladığı sosyal medya zemini kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir.

HÜKÜMET-TİB HASSAS OLMALI: Bu nedenle düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal medya araçları konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.
n KANUNDA-ANAYASADA YOK: Somut olayda, erişimin engellenmesinin URL bazında değil de tüm bir siteye yönelik erişimin engellenmesi şeklinde uygulandığı görülmektedir. 5651 sayılı Kanun’daki düzenlemeler dikkate alındığında TİB’in kararına dayanak gösterdiği mahkeme kararlarını aşan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan bir sosyal medya ağı olan twitter.com sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağı bulunmadığı ve hukuki dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

SINIRSIZ YASAK OLMAZ: Bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu açıktır.

TİB’İN YETKİSİ BU KADARDIR: TİB ancak mahkemece bu konuda alınmış bir karara dayalı olarak ve bu kararda öngörülen tarzda engelleme kararının icrasını gerçek-leştirebilecektir.

ÖZGÜRLÜĞE AĞIR MÜDAHALE: Bireysel başvuruya konu ihlal iddiasının konusunu oluşturan ifade özgürlüğünün demokratik hukuk devletindeki önemi dikkate alındığında TİB tarafından twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu.

ÖZE DOKUNMA: Kamu otoritesince yapılan müdahalenin haklı sebeplere dayanması, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sırasında hakların özüne dokunulmaması ve ölçülü olunması gerekmektedir. Hakkın amacına uygun şekilde kullanımını son derece zorlaştıran, ciddi suretle güçleştiren, örtülü bir şekilde kullanılamaz hale koyan ve etkisini ortadan kaldıran sınırlamalar öze dokunur niteliktedir.

HAKİKAT IŞIĞI: Hakikat ışığı fikirlerin çarpışmasından doğar. Bu bağlamda toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Aynı şekilde birey özgün kişiliğini düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda gerçekleştirebilir.

BASIN-KAMUOYU DENETLER: Kamu gücünü elinde bulunduranların yetkilerini hukuki sınırlar içinde kullanmalarını sağlamak açısından basın ve kamuoyu denetimi en az idari ve yargısal denetim kadar etkili bir rol oynamakta ve önem taşımaktadır. Halk adına kamunun gözcülüğü işlevini gören basının işlevini yerine getirebilmesi özgür olmasına bağlı olduğundan basın özgürlüğü, herkes için geçerli ve yaşamsal bir özgürlüktür.”
 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR