Nişasta bazlı şeker kotası artırıldı
Nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 100 artırılarak, yüzde 2.5'ten yüzde 5'e çıkarıldı. Şeker piyasasının düzenleme ve denetimine ilişkin, ikisi Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği olmak üzere hazırlanan 3 ayrı yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 2.5'ten yüzde 5'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı bu kotayı yüzde 50 düşürme ve artırmaya yetkili olacak. Nişasta bazlı şekerlerin kotası 2018'de önce yüzde 10'dan yüzde 5'e, bir yıl sonra da yüzde 2.5'e düşürülmüştü.
EKONOMİ , 06 Haziran 2021 Pazar, 09:27
Nişasta bazlı şeker kotası artırıldı

Yeni düzenlemelere göre ayrıca, şeker piyasasında, her bir şeker türü için tahsis edilen toplam A kotası (yurtiçi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarı), toplam kotaya esas kapasitenin yüzde 90'ına ulaşıncaya kadar yeni fabrika kurulmasına izin verilmeyecek.

Pancar ekimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği"yle de şirketlerin uygun görüşü ile bakanlık tarafından yeni ekim alanı izni verilebilecek. Şirketlerin kendi adına sözleşmeye bağladıkları pancarın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde, başka bir şirket için bakanlık izni ile üretim yaptırmaları sağlanacak. İlgili şirketlerin görüşleri doğrultusunda, kooperatiflerin şirketlere pancar teminine imkan tanınacak.

Şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat her yıl, şirketler ile üretici veya üretici temsilcileri arasında, pancar ekiminden önce ekim ayında başlayacak müzakereler sonucunda, yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış, dünya pancar fiyatları ve alternatif ürün paritesi dikkate alınarak en geç kasım ayı sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR