Ömür boyu nafaka yok
Anayasa Mahkemesi, boşanmadaki yoksulluk nafakasının "süresiz" olmasının alacaklının ölünceye kadar yoksulluk nafakası alacağı anlamına gelmediğine hükmetti.
GÜNDEM , 26 Haziran 2012 Salı, 15:20
 Ömür boyu nafaka yok
Bir yerel mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun, boşanmada verilen yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu sonuçlandıran Yüksek Mahkeme'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğine dikkat çekildi.

İtiraz konusu ''süresiz olarak'' ibaresinin, alacaklının her zaman, ölünceye kadar yoksulluk nafakası alacağı anlamına gelmediğine işaret edilen kararda, bu ibarenin kanuna, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek eşin diğer eş tarafından, şartları bulunduğu sürece ekonomik yönden desteklenmesi ve asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanması amacıyla konulduğu belirtildi.
Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı niteliğindeki yoksulluk nafakasının özünde, ahlaki değerler ve sosyal dayanışma düşüncesinin yer aldığı vurgulanan kararda, yoksulluk nafakasının amacının, nafaka alacaklısını zenginleştirmek olmadığı belirtildi.

Yoksulluk nafakasıyla, boşanma sonucunda yoksulluk içine düşen eşin asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanmasının amaçlandığı ifade edilen kararda, ''Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olmasının yanı sıra, nafaka talep edilen eşin de nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması gerekmektedir'' ifadesine yer verildi.
İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesinin öngörüldüğü kaydedilen kararda, ''Bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur'' ifadesi kullanıldı.
Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle söz konusu kuralı Anayasa'ya aykırı bulmayarak iptal istemini reddetti.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR