Redif nasıl bulunur? Cümle içerisinde redif örnekleri...
Arapçadan dilimize geçmiş olan redif kelimesi, orijinal dilinde ''redf'' şeklinde yazılır. Bu kelimenin sözlük anlamı sondan gelen şeydir. Edebiyatta ise redif sözlük değil terim anlamında kullanılmıştır. Uyaklardan sonra tekrar eden tüm sözcükler ve ekler redif olarak nitelendirilir. Redif nedir ve nasıl bulunur? Merak edenler için örnek cümlelerle birlikte derledik.
YAŞAM , 27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:23
Redif nasıl bulunur? Cümle içerisinde redif örnekleri...

Kafiye ve redif birbirinden farklıdır. Kafiyeler yalnızca çekim ya da yapım eki almamış kelimelerde olur. Birbirleriyle kafiyeli olan kelimelerden sonra gelen ekler ise redif olarak nitelendirilir. Okurun dikkat etmesi gereken temel kurallardan biri de budur. Redifin olduğu her yerde kafiye vardır. Ancak kafiyenin olduğu her yerde redif olmayabilir.

Redif Nedir ve Nasıl Bulunur?

Beyitlerde ve dörtlüklerde, aynı manaya gelen kelimeler ya da aynı görevde kullanılan tüm ekler rediftir. Özellikle gazel, tahmis, murabba ve kaside türünde şiirler yazan Divan şairlerinin sıklıkla kullandığı redifler tamamlayıcı ögelerdir. Kafiyeden sonra geldikleri için şiirin çok daha ahenkli okunmasını sağlarlar.

Cümle içerisinde redifi bulmak için mısraların sonuna bakılmalıdır. Eğer birbirleriyle kafiyeli olan sözcükler çekim ya da yapım eki almışsa, o ek rediftir.

Redifler sadece ek halinde kullanılmaz. Aynı anlama gelen ve kafiyeli sözcüklerden sonra tekrarlanan kelimeler de birer rediftir.

Cümle İçerisindeki Redif Örnekleri Nelerdir?

1- Ek ile Yapılan Redif

''Bir ses umduk bulduk sandık semadan
Kandır durmaz kandır akan yaradan''

Yukarıdaki beyitte dizelerin sonunda sema ve yara kelimeleri yer alıyor. Yara ve sema sözcüklerinde ''a'' sesi yarım kafiyedir. ''Dan'' eki ismin hal eklerinden biri olan ayrılma ekidir. yarım kafiye yapılmıştır.

2- Kelime ile Yapılan Redif

Hayat acımadı beni benden aldı
Zaman tükendi seni senden aldı
Kimse bakmaz gözümüzün yaşına
Acı ve kahır bizi bizden aldı

Yukarıdaki anonim dörtlükte kafiye düzeni aaba şeklindedir. Şiirdeki zengin kafiyeler ise şu şekilde sıralanabilir:

Beni Benden
Seni Senden
Bizi Bizden

Bu kelimelerden sonra gelen, yazılışları ve anlamları aynı olan ''aldı'' kelimesi ise rediftir.

3- Kelime Grupları ile Yapılan Redif

''Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz''

18. yüzyıl Divan şairlerinden Şeyh Galip'e ait olan bu beyitte kelime grupları ile redif yapılmıştır.

Şöyle Böyle ve Söyle Böyle kelimelerinde tunç uyak vardır. Çünkü her iki kelime grubu da ''öyle böyle'' kelimelerini kapsar. Beyitteki redif ise ''Bir Söz'' kelime grubudur.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR