Resmi Gazete'de yayımlandı... Su kaynaklarıyla ilgili flaş karar!
Su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulacak.
GÜNDEM , 10 Aralık 2019 Salı, 10:11
Resmi Gazete'de yayımlandı... Su kaynaklarıyla ilgili flaş karar!

DSİ'nin Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, denizler hariç genel sularda münhasıran DSİ ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ'nin görüşünün alınması gerekecek.

Tahsis için öncelik, sırasıyla içme ve kullanma suyu ihtiyacı, çevresel su ihtiyacı, tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma ile ulaşım ihtiyaçlarında olacak.

Su tahsisi yapılamayacak durumlar, içme ve kullanma suyunu karşılayacak miktar hariç sular, yağmur suları ya da birikintileri, içme ve kullanma amaçlı tahsis edilmiş sular, özel sular, hidrolojik açıdan zamanın yüzde 80'inde 0,5 litre/saat altında bulunan sular ve çevresel su ihtiyacının altında kalması durumunda kaynak suları olarak belirlendi.

Başvurular, içme ve kullanma amaçlı su talepleri için belediye başkanlıkları, sulamayla su ürünleri yetiştiriciliği amaçlı kullanım talepleri tarım ve orman il ya da ilçe müdürlükleri, termik enerji santralleriyle endüstriyel ve madencilik tesisleri için proje tanıtım dosyaları aracılığıyla yapılacak.

Tahsislerle ilgili her türlü mali yükümlülük ve diğer giderler talep eden tarafından ödenirken, daha önce yapılmış su tahsisleri mevcut hukuki durumlarını korumaya devam edecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR