Salgın en çok gençleri yordu
Her yaş grubu kendi dinamikleri içinde yaşıyor salgını. Uzun zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar farklı bir deneyim yaşarken, risklere rağmen işe gitmek durumunda olan yaş grupları farklı bir süreç yaşadı/yaşamaya devam ediyor. Peki 18-25 yaş grubundaki gençlerin salgın dönemine dair hissettikleri, düşündükleri 25 yaş üstündekilere kıyasla farklı mı?
YAŞAM , 24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:20
Salgın en çok gençleri yordu

Kafaları karışık gençler daha yalnız hissediyor

Gençlerin salgın gündemini dijital dünyadan takip ettiklerini tahmin etmek zor değil. Araştırmamız da bu tahminin isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sosyal medya gençler için önemli bir bilgi kaynağı.

Toplum genelinde öne çıkan halin yorgunluk olduğunu daha önceki haftalarda belirtmiştik. Gençler arasında olumsuz duygular daha baskın. Kendisini yorgun hissedenlerin oranı daha fazla. Bıkkınlık, kafa karışıklığı ve özellikle de yalnızlık gibi hissiyatlar da gençler arasında toplumun geri kalanına kıyasla biraz daha yaygın. Salgının ileri yaş grupları için daha büyük risk oluşturmasından dolayı olsa gerek, gençler daha az endişe hissediyorlar, olumsuz duygular arasında gençlerin topluma kıyasla geride kaldığı tek istisna da bu.

Ekonomik endişe

Ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları, faturaları ödeyebilme gibi konularda gençler de en az toplumun geri kalanı kadar endişeli. Her on gençten dokuzu fiyat artışlarından, sekizi ise faturaları ödeyebilmekten endişeli.

Tüm bu çerçevede, salgınla mücadele kapsamında alınan son tedbirlere dair gençler bir nebze daha kötümserler. Gençler de bu tedbirlere herkes kadar büyük oranda uyduklarını belirtiyorlar, ancak bu tedbirlerin salgını kontrol altına almakta fayda sağlayacağına dair inançları biraz daha zayıf.

Özetle gençlerin daha yorgun, bıkkın, kötümser olduklarını, mücadeleye inançlarının da daha düşük olduğunu tespit ettik. Bu olumsuz ruh halini, çok yoğun kullandıkları sosyal medya aracılığıyla da birbirlerine aktardıklarını, canlı tuttuklarını görüyoruz. 20 yaş üstü nüfusun tamamının Haziran ayı içinde aşılanacağı haberi bu nedenle ekstra önem taşıyor.

SORU: Siz koronavirüsten korunmak için yeteri kadar önlem alıyor musunuz? (EVET)

Gençler arasında bıkkınlık, kafa karışıklığı ve yalnız hissetme toplumun geneline kıyasla daha yaygın

Soru: Son günlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? ÇOK CEVAP

Salgın başladığından bu yana toplumun geneline olumsuz duygular hakim oldu. İlk zamanlarda en yaygın hissedilen duygu endişe iken zamanla bu duygu yerini yorgunluğa bıraktı. Bu süreçten gençler de oldukça olumsuz etkilendi. Gençlerin önemli bir bölümü (%56) toplumun genelinde olduğu gibi kendini yorgun hissediyor, endişe ise bir nebze daha düşük (%35). Öte yandan, bıkkınlık, kafa karışıklığı ve yalnızlık gençler arasında daha yaygın görülen duygular. Hem sürekli bireysel tedbir alma hali hem de eve kapanma gençlerde bıkkınlık duygusunu körüklüyor. Aslında sosyalleşmeyi en yoğun yaşayacakları dönemde gençlerin üçte birinin (%33) kendini yalnız hissediyor olması da gözden kaçmamalı. Umarız, önümüzdeki dönemde aşı sırasının kendilerine gelmesiyle beraber gençler, rahat bir nefes alıp daha olumlu duygular deneyimleyecekleri bir yaz dönemi yaşar.

Sosyal medya ve internet haber sitelerinden salgınla ilgili haberler gençlere daha çok ulaşıyor

Soru: Koronavirüsle ilgili haberleri nereden takip ediyorsunuz?

Salgın başladığından bu yana genel kamuoyunun salgınla ilgili birincil haber kaynağı televizyon oldu. Gençlerin haber kaynaklarını incelediğimizde ise genel kamuoyuna benzer şekilde TV'deki haber programları ilk sırada geliyor (%68). Ancak sosyal medya ve internet haber sitelerinin salgınla ilgili haber almak için kullanımı, gençler arasında çok daha yaygın. Sosyal medya %67 ile televizyon haber programlarının hemen arkasından geliyor. Internet haber siteleri de %62 ile önemli bir paya sahip. Bu açıdan, salgınla ve özellikle aşıyla ilgili bilgilendirmelerin dijital mecralarda da aktif bir şekilde yürütülmesi önem teşkil ediyor. Gençlerin %48'i, kendi yakınlarını aşı yaptırmaları konusunda teşvik ederken, %47'si bu konuda fikir beyan etmiyor. Gençlere bu konuda ulaşmanın yolu sosyal medyada etkili ve doğru bir bilgilendirme yapmaktan geçiyor.

Her 10 gençten 5'i alınan tedbirlerin işe yarayacağını düşünürken 4'ü aynı fikirde değil

Soru: Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan son tedbirlerin salgını kontrol altına almada ne derece işe yarayacağını düşünüyorsunuz?

Salgınla mücadelede alınan tedbirlere dair vatandaşların değerlendirmelerini düzenli olarak takip ediyoruz. 22 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde yaptığımız 4 dönem çalışmamızda, vatandaşların %57'si tedbirlerin işe yarayacağını düşündüğünü ifade etti. Gençlerin bu konudaki değerlendirmeleri toplumun geneline paralel. Her 10 gençten 5'i tedbirlerin işe yarayacağı konusunda umutlu (%52). Öte yandan %40'lık bir kesim daha olumsuz bir değerlendirme yapıyor ve tedbirlerin işe yaramayacağını söylüyor.

Gençler de genel kamuoyu kadar ekonomik konularda endişe duyuyor

Soru: Koronavirüs salgınını göz önüne aldığınızda, aşağıdaki konular hakkında endişeli olup olmadığınızı belirtir misiniz?

Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmamızda salgınla ilgili toplumda endişe yaratabilecek konuları ele alıyoruz. Salgının ülke ve kişisel ekonomiyle olan ekonomik etkileri de bunlardan birisi. Vatandaşlar çok uzun zamandır ürün ve hizmet fiyatlarındaki artıştan endişe duyduğunu dile getiriyor, çok büyük bir kesim ay sonunda faturaları ödeyememekten de kaygılı. Gençler bu tablonun dışında değil. Daha üst yaş gruplarından vatandaşlarla aynı endişeleri paylaşıyorlar. Enflasyon ve borçlanma gençlerin de üzerinde durduğu konular.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR