Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden İnsan Hakları Günü açıklaması
Dünya İnsan Hakları Günü; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiği 10 Aralık 1948'den bu yana kutlanan bir gündür. İkinci Dünya Savaşından sonra, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan, bu Bildirgenin kabul edilmesi insanlık tarihi açısından önemli bir kazanımdır. Ancak Dünya genelinde Evrensel Bildirge'de yer alan, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir düzen kurulamamıştır. İnsanlar, ırk, mezhep, cinsel yönelim, dil, din ve etnik kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
GÜNDEM , 10 Aralık 2018 Pazartesi, 13:32
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden İnsan Hakları Günü açıklaması

Sosyal Hizmetler Derneği Genel Merkezi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkinci Dünya savaşı sonrası kabul edilen Evrensel Bildirge'nin üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen savaşların devam etmesi ise acı bir ironidir. Sekiz yıldan beri devam eden Suriye iç savaşında 500 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesi bu acının en son örneklerindendir. Hafızalarımız çocuklar başta olmak üzere, ölen insanlarla doludur.

Kumsala cesedi vuran 3 yaşında ki Aylan Kurdi'yi ve diğer çocukları unutmadık !...

Özellikle insan yaşam ve haysiyetinin korunması ve adil bir sosyal yapının oluşması için insanlara gelişme imkanları sunmayı amaçlayan sosyal hizmet mesleği, her insanın değerli olduğu ilkesinden hareket eden bir insan hakları mesleğidir. İnsan onuru ve yaşamının korunması, sosyal refah, farklılıklara saygı ve sosyal adalet gibi kavramlar sosyal hizmet mesleğinin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Bu nedenle; insana insan olduğu için değer vermeyi kendine ilke edinen sosyal hizmet mesleği insan haklarından ayrı düşünülemez. Sosyal Hizmet Uzmanları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni, mesleğinin etik ilkeleri çerçevesinde hak temelli bir yaklaşımla uygular.

Sosyal Hizmet Mesleği, insan haklarına aykırı söylem ve uygulamalara karşı, bireyleri yaşadıkları ihlallere karşı korur, haklarını savunur, yasal yükümlülükler çerçevesinde kaynakların adil bir şekilde dağıtımı için, birey ve grupların hak talebinde bulunmaları amacıyla güçlendirilmesini ve sürece katılmasını sağlar. Özellikle bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amacıyla kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ve Dünya İnsan Hakları Günü'nün Sosyal Hizmet Uzmanları açısından önemi büyüktür.

İnsan onuru ve haysiyetinin korunması için, ırk, dil, din, mezhep cinsiyet ve siyasi bir ayrım gözetmeksizin mesleğini icra eden meslektaşlarımız ve tüm insanlık adına, savaşların son bulduğu, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin yüceltildiği ve çocukların ölmediği bir dünya da yaşamayı umut ediyor

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ"NÜ KUTLUYORUZ!... "

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR