TCMB repo ihalesini tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi.