TCMB repo ihalesini tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 75 milyar lira verdi.