TCMB repo ihalesini tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi.