Teşebbüslerin uzlaşma sürecine ilişkin esaslar belli oldu
Rekabet Kurumu tarafından haklarında yasaklanmış davranışlara ilişkin soruşturma açılmış teşebbüslerin uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
EKONOMİ , 15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:37
Teşebbüslerin uzlaşma sürecine ilişkin esaslar belli oldu

Kurumun, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yasaklanmış davranışlara ilişkin haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilecek. Kurul, uzlaşma usulünün başlatılmasında, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate alacak.

Uzlaşma sürecinin başlatılması için soruşturma tarafları uzlaşma taleplerini yazılı olarak Kuruma iletecek. Kurul, talebi kabul veya ret edebileceği gibi varsa diğer tarafların da uzlaşma görüşmelerine davet edilmesine karar verebilecek.

Kurul, uzlaşma sürecini resen başlatması halinde, soruşturma taraflarını uzlaşma görüşmelerine davet edecek. Soruşturma tarafları, bu davetin tebliğinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma görüşmelerine başlamak isteyip istemediklerini yazılı olarak Kuruma bildirecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. Soruşturma taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi durumunda, ilgili taraflarla uzlaşma görüşmeleri kısa sürede başlatılacak.

Birden fazla uzlaşma tarafıyla uzlaşma görüşmelerine başlanması durumunda, görüşmeler ayrı ayrı yürütülecek. Uzlaşma tarafı uzlaşma görüşmelerinin içeriğini gizli tutacak Uzlaşma görüşmeleri, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan tutanakla kayıt altına alınacak. Görüşmelerde, soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi koşuluyla, uzlaşma tarafı, ileri sürülen iddialar, sürecin uzlaşmayla sonuçlanması durumunda uygulanabilecek indirim oranı ve uzlaşma tarafına verilebilecek idari para cezası aralığı gibi konularda bilgi alabilecek.

Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, isnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı, uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı, hesaplanan azami idari para cezası oranı gibi konularda ara kararını verecek.

Uzlaşma metninin, Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren 15 gün içinde, ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılacak.Soruşturma en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği için devam ederse, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmeyecek.

Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında eriştiği bilgi ve belgeleri nihai karara kadar gizli tutacak. Gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiği uzlaşma nihai kararı sonrasında tespit edilirse karar geri alınarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği hakkında yeni bir soruşturma başlatılabilecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR