TSK'da önemli değişiklik
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına Yüce Divan'da yargılanma imkanı sunacak Askeri Torba Yasa Tasarısıyla ordunun komuta kademesi de gençleştirilecek.
GÜNDEM , 25 Ocak 2014 Cumartesi, 15:20
TSK'da önemli değişiklik

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına Yüce Divan'da yargılanma imkanı sunacak Askeri Torba Yasa Tasarısıyla ordunun komuta kademesi de gençleştirilecek. Rütbe bekleme süreleri birer yıl düşülecek. Buna göre tuğgeneralliğe geçiş için bekleme süresi 4 yıla inecek, tümgeneralliğe geçiş süresi 3 yıl olacak. Yüksek lisans için 1, doktora için 1 yıl için erken terfi getirilecek. Böylece genç yaşta genelkurmay başkanı olmanın da önü açılmış olacak.

ERKEN YAŞTA "YAŞ" A GİREBİLECEK

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, komisyondaki görüşmeler sırasında yeni tasarıda getirilen düzenlemeyle ilgili olarak, 22 yaşında Harp Okulu'ndan mezun olan bir teğmenin şu andaki mevcut uygulamaya göre 55 yaşında korgeneral, 59 yaşında orgeneral olabildiğini anlattı. Yılmaz, yeni düzenlemeyle erken yaşta YAŞ'a sunulma imkanı gtirildiğini, erken terfiye alternatif açılmış olacağını söyledi. Yılmaz, yine kuvvet komutanlarının görev süresinin 1 yıl uzatılması konusunda yetki verildiğini, zorunlu emeklilik yaşının 65 olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Üst üste 3 yıl uzatma kuvvet komutanlarına getiriliyor. 63-65 yaşı da yaşlı olarak görülmesin. Ortalama yaş 75'e çıktı artık. Tecrübeli personel olmasının da faydaları var" dedi.

ERKEN TERFİ MADDESİ

Yasayla rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanların da değerlendirmeye alınması düzenlemesiyle birlikte yıllık kontenjanda değişiklik yapılabilmesi için, YAŞ'a, yıllık kontenjanda değişiklik yapma yetkisi verilecek. Mevcut düzenlemede, yıllık kontenjan, "Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır" olarak tanımlanıyor.

Tasarıya göre, dış kaynaktan sağlanan muvazzaf subay adayları, öncelikle temel askerlik eğitimine tabi tutulacak ve bu eğitimde başarılı olma şartı aranacak. Subaylığa uygunluk işleminde kararname esası kaldırılacak. Bu işlem, kuvvet komutanlıkları personeli için Milli Savunma Bakanı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanı'nın onayı ile yapılacak. İlk uygunluk işleminden sonraki rütbe terfi işlemleri ise ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı'nın onayı ile düzenlenecek.

Albaylar, general ve amirallerin bir üst rütbeye terfilerinde mevcut sistem korunarak üçlü kararname ile yapılacak. Tasarıyla, "Korgeneral-Koramiral" rütbe kontenjanlarında da değişiklik yapılabilecek. Mevcut kanunda, "Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral" kontenjanlarında değişiklik yapılabiliyor.

Kuvvet Komutanlarının görev süreleri birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek.

Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son 10 yıl içinde en az dört farklı sicil üstü tarafından üç kez sicil tam notunun yüzde 60'ından daha düşük sicil alan subay ve astsubaylar hakkında yetersizlik nedeniyle TSK'dan ayırma işlemi başlatılabilecek.

Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalan albay ve generaller de YAŞ değerlendirmesine alınacaklar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler, rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.

Astsubayların rütbe onay makamı, ilgili kuvvet komutanlığının kurmay başkanı olacak. Astsubaylıktan subaylığa uygunluk işlemi, üçlü kararname yerine bakan onayıyla yapılacak. Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı, subay ve astsubayların istek üzerine yaş haddi, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilecek.
 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR