Yargıya idari sulh sistemi geliyor
Adalet Bakanlığı'nca yürütülen Yargı Reformu kapsamında, idari sulh uygulaması getirilecek. Böylece kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en hızlı ve barış yoluyla çözümlenmesi hedefleniyor.
GÜNDEM , 23 Eylül 2021 Perşembe, 07:57
Yargıya idari sulh sistemi geliyor

Milliyet'in haberine göre, İdari yargı ilk derece mahkemelerinin kararları başvuru halinde bölge idare mahkemeleri tarafından istinaf incelemesine tabi tutuluyor.

İdari yargıda temyiz incelemesini ise Danıştay gerçekleştiriyor. Bu süreçte çeşitli sebeplerle hakkında bozma kararı verilen hükümler ilk derece mahkemelerine geri gönderilirken, uygulamada ilk derece mahkemeleri mevcut dosyalarıyla birlikte sırasına göre dosyaları karara bağlıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bozma kararı verilen dosyaların ilk derece idare ve vergi mahkemeleri tarafından öncelikle ve hızlı görülmesi için düzenleme yapılması planlanırken, yeni düzenleme ile yargılamaların daha fazla uzamaması hedefleniyor.

Zorunlu tebliğ

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen Yargı Reformu kapsamında gündeme gelmesi beklenen düzenleme ile idari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliği zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle uygulamada düzenliliğin sağlanmasına hizmet edilecek.

Kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en hızlı ve barış yoluyla çözümlenmesi amacıyla ise idari sulh uygulaması getirilecek. Düzenleme sadece idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak. Düzenlemeye ilişkin teknik çalışmalarda birçok öneri gündeme geldi.

Yeni uygulama ne getiriyor?

İdarelerin bünyesindeki sulh komisyonlarının yeniden yapılandırılması.

İdarelerin taraf olduğu bazı adli ve idari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce sulh yoluna başvurunun zorunlu hale getirilmesi.

İdarenin merkez ve taşra teşkilatında birden fazla sulh komisyonu kurulabilmesi.

Adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan veya bu konuda icra takibine başlamadan önce idari yargıda ise tam yargı davası açmadan önce sulh yolunun denenmesinin zorunlu olması.

Sulh komisyonlarının belli bir miktara kadar olan uyuşmazlıkları nihai olarak sonuçlandırabilmesi, bu miktarın üstündeki uyuşmazlıklar için ilgili makamlara sulh konusunda görüş bildirmesi.

İdarelerin kendi aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sulh komisyonlarının müşterek olarak toplanmasıyla çözülmesi.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR