Yeni teşvik paketi yürürlükte
Yeni teşvik paketi kapsamında bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı sektörlere vergi muafiyeti getirildi.
EKONOMİ , 19 Haziran 2012 Salı, 12:38
Yeni teşvik paketi yürürlükte


''Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki'' Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrıldı.

Yeni teşvik paketine göre, sabit yatırım tutarı 1 ve 2'inci bölgede olan asgari 1 milyon lira, diğer 4 bölgede ise asgari 500 bin lira olan yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) teşviklerinden yararlandırılabilecek.

Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı sektörlere, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği (3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerdeki yatırımlar için), gelir vergisi stopajı ve sigorta primi destekleri (her ikisi de 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) sağlanacak.

Otomobil ithalatı
Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yılda 100 bin adet üretim kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yılda 100 bin adet üretecek şekilde artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 20'sinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilecek.

KDV istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek.

Ulaşım, savunma sanayi, uluslararası fuar yatırımları gibi yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın 5'inci bölge teşviklerinden yararlanabilecek.
OSB'lerdeki yatırımlar bulundukları bölgenin bir altındaki bölge teşviklerinden faydalanabilecek.

Yenilikleri anlattı
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, düzelediği basın toplantısında teşvik sisteminde öne çıkan yenilikleri anlattı.
Çağlayan, şunları kaydetti:
''Yeni teşvik sistemini dün Bakanlar Kurulu imzaladı. Cumhurbaşkanı gece itibariyle Bakanlar Kurulu kararını onayladı ve bu sabah itibariyle yeni teşvik sistemi yürürlüğe girdi.
Bugün Başbakanlığa gönderdiğimiz tebliğin yarın itibariyle yürürlüğe girmesiyle bu iş fiilen başlamıştır.
Bölgesel teşviklerden yararlanmak için sağlanması gereken asgari sabit yatırım tutarlarını düşürdük. İstisnalar olmakla birlikte daha önce 5 ila 1 milyon lira arasında kademelendirilen asgari sabit yatırım tutarlarını 4 milyon ila 500 bin lira arasında kademelendirdik.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR