Yeni teşvikte altyapı tamam
Yeni teşvik yasası TBMM'de onaylandı. Az gelişmiş bölgelerdeki yatırımlarda işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı 10 yıl alınmayacak. Sigorta primlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmını da 10 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı üstlenecek.
EKONOMİ , 02 Haziran 2012 Cumartesi, 09:50
Yeni teşvikte altyapı tamam
TBMM Genel Kurulu'nda, yatırımların ve istihdamın teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, stratejik yatırımların desteklenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun" hizmet ihracının teşviki, teşviklerin etkinliğinin artırılması, esnafa yönelik iyileştirmeler, mükelleflere kolaylıklar getiriyor.

YÜZDE 80 TEŞVİK DESTEĞİ

İstanbul'un uluslararası finans merkezi olmasına yönelik düzenlemeler de yapılıyor. Büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanan yeni teşvik paketindeki indirim, illere göre yüzde 0-80 oranında olacak. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sine kadar kısmı indirilebilecek.

VERGİSİZ ALAN GENİŞLEDİ

Yerleşim yeri, işyeri, iş merkezi yurtdışında bulunan müşterilere Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik gibi hizmetlerin kazançlarının yarısı da vergi matrahından düşülecek ve KDV alınmayacak.
Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.


Çağlayan: Yasal süreç sona erdi
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Teşvik Sistemi'nde Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda birtakım değişikliklerin yapılmasının gerektiğini anımsattı. Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için de hükumetçe "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın TBMM Genel Kurulu'na sevk edildiğini belirten Çağlayan, söz konusu değişikliklerin önceki gün Meclis'te kabul edilerek yasalaştığını ifade etti.

Yapılan bu değişikliklerle Yeni Teşvik Sistemi'nin yasal altyapısının tamamlandığına dikkati çeken Çağlayan, söz konusu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yeni teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği'nin de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulacağını dile getirdi.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR