YÖK'ten öğrencilere müjde!
Yükseköğretim Genel Kurulu'nda, halen üniversitelerde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğu ifade edildi.
GÜNDEM , 04 Mayıs 2012 Cuma, 09:42
YÖK'ten öğrencilere müjde!
Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 2012 yılının 9. toplantısını yapmak üzere toplanıldığı belirtilerek Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının görüşerek karara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Akdeniz, Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Orta Doğu Teknik, Trakya ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin rektör adaylarını belirlemek üzere 14-15-16 Haziran 2012 tarihlerinde üniversitelerinde seçim yapmaları kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklama, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı ve öğretmen adayı yetiştiren kurumlardan mezunların sayısı dikkate alınarak YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun, 21 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu'na sunduğu öneriler, 05 Nisan 2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısında değerlendirilmiş ve alınan kararlar üniversitelerimize ulaştırılmıştı.

Söz konusu kararlarda halen üniversitelerimizde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğu ifade edilmişti. Ancak kararda yer alan 'mevcut öğrenciler' ifadesinin farklı yorumlara yol açtığı gözlemlenmiş olup, konuya açıklık getirmek üzere ilgili kararlar, 3 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Kurulumuzda yeniden müzakere edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar

halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına, Talim ve Terbiye Kurulunun 80 no'lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna, Kurulumuzun 3 Mayıs 2012 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olan yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır."
Bir sonraki genel kurul toplantısı 10 Mayıs 2012 tarihinde yapılacağı açıklandı.
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR