Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
'Bir fikrim var' diyorsanız buyurun
07 Ekim 2017 Cumartesi, 07:18

Bu hafta sizlerle önemli bir projenin ayrıntılarını paylaşacağım... Birçok kişinin bildiği üzere İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini destekliyor. Bu kapsamda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03.07.2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 10'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, 'İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge' çerçevesinde, derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılıyor.
25 Eylül'de başlayan 13 Ekim 2017'de saat 17'de son bulacak olan başvurular, https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılıyor.
2017 yılı için desteklenecek proje konularına gelecek olursak... İçişleri Bakanlığı aşağıdaki projeleri destekleyeceğini açıkladı:
• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler.
• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler.
• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını artırmaya yönelik projeler.
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler.
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler.
• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler.
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.
Yetkililerle bu konunun detaylarını öğrenmek için birtakım görüşmeler yaptım. Aldığım bilgiler, beni mutlu etmeye yetti. 30 proje başvurusundan 10'unun kabul görüp desteklenmiş olması, Bursa adına oldukça sevindirici bir tablo. Projenin kabul edilmesi için en önemli kriter, 'özgün' bir çalışma olması. Bunun yanında bütçelerin gerçekçi olması, daha fazla proje ortağının olması, desteklenen kitlelere doğrudan katkı sağlaması ve sürdürülebilir olması bir adım daha öne çıkaracaktır.