Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bu rapor, içimizi acıttı
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 07:56

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin, Açık Toplum Vakfı desteği ile yürüttüğü, 'Engelli Bireylere Yönelik Kötü Muamele, Şiddet ve İstismarı Olaylarını İzleme Projesi' kapsamında hazırlanmış olan 'Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016' adlı çalışması yayınlandı.
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), önceki yıllarda engelli bireylerin Türkiye'deki durumlarını ortaya koymak, haklarından ne derece yararlanabildiklerini ölçmek amacıyla, birçok STK'nın katkısını da alarak erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve çalışma hayatını konu alan izleme çalışmaları yaptı. Söz konusu izleme çalışmaları sırasında araştırma ekibi, engelli bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleri arasında fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının ciddi boyutlarda olduğunu gözlemlemiştir. Diğer yandan, söz konusu olayların toplumun geniş kitleleri bakımından yeterince görünür olmadığı ve daha da önemlisi bu olayların boyutunu ortaya koyan çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az olduğu biliniyor. İşte bu sebepler, TOHAD'ı bu alanda bir izleme çalışmasına sevk etmiştir.
'Engelli Bireylere Yönelik Kötü Muamele, Şiddet ve İstismar Olayları İzleme Raporu-2016' isimli yayın, 2012 yılından bu yana medyaya yansıyan haberlerden, emsal nitelikteki üst derece mahkeme kararlarından elde edilen diğer veri ve belgelerden derlenerek hazırlanmıştır. Bu veri ve belge kaynaklarının dışında kötü muamele, şiddet ve istismar mağduru engelli bireylerin katıldığı bir nitel araştırma da, yaşanan ihlallerin psikolojik ve psiko-sosyal boyutunu, nedenleri ile ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmalarda temel hedef, bu alanda çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara, üniversitelere ve konuya taraf tüm kesimlere bir projeksiyon sağlamaktır.
İzleme çalışmasında ortaya konulan bilgi ve verilerin buzdağının sadece küçük bir bölümünü gösterdiğinin altının çizilmesinde büyük fayda var. Engelli hareketinin bugün için geldiği noktada, engelli bireylere yönelik fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının gerçek boyutunun ortaya konması ve sorunun görünür kılınması için ısrarla izleme ve araştırma çalışmalarının yapılmaya devam etmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. TOHAD, söz konusu çalışmaları ilerleyen zamanlarda genişleterek ve derinleştirerek tekrarlamayı hedefliyor.
Verilere göre toplam 391 olaya, haberlerde yer verildiği tespit edilmiştir. Cinsel istismar 141 olayla açık ara ilk sırada yer alırken, fiziksel şiddet 86, çoklu ihlal 47, ihmal etme 29, duygusal şiddet 24, cinsel taciz/tecavüz 24, insanlık dışı muamele 20, işkence 13 ve sömürü 7 olayla kayda geçmiştir. Bu veriler, ne acı ki ülkemizin kara yüzünü göstermektedir.
Proje kapsamındaki araştırma için TOHAD'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İçimizi acıtan bu verilerin ortaya çıkarılıp, göz önünde tutulması, gündeme getirilmesi, alınacak önleyici ve caydırıcı tedbirlerin ivedilikle alınmasına, engellilik konusunda daha ciddi çalışılmasına, hak temelli çalışmaların bir an önce yapılması ve hayata geçirilmesi için tetikleyici güç olacaktır.
Araştırmanın tüm detaylarını, http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/fiziksel_cinsel_siddet_izleme_raporu_2016.pdf linkinden incelemenizi insanlık adına rica ediyorum, değerli okurlar...