Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa Engelliler Federasyonu'nda neler oluyor?
16 Şubat 2019 Cumartesi, 07:56

Bursa Engelliler Federasyonu (BEF) tüm engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. her türlü hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin önlenmesi; toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri dikkate alınan, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak için sosyal, yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği sağlamak amacı ile 2012'de kuruldu.

BEF'in kurulduğu günden bu yana çok da dişe dokunur işler yapmadığını ya da yapamadığını söylemek gerekir. Gerçek manada yapılan ve hayata geçirilen tek proje 'Erişilebilir Müze' projesidir. Federasyon'un 'Yaptık' dediği ve haber yapılan projeler ise STK'ların projeleridir. Bunlar, Federasyon'un projesiymiş gibi gösterilmesinden başka bir şey değildir. Yazıyı fazla uzatmamak adına bu projelerin neler olduğunu ileriki yazılarımda anlatmak istiyorum.

6 Ocak 2019 tarihinde BEF Delegeler Whatsapp grubunda BEF Başkanı tarafından olağanüstü genel kurul kararının 26 Ocak 2019 tarihinde yapılacağının duyurulmasından sonra çarpıcı gelişmeler yaşanmaya başlandı. Federasyon Genel Sekreteri ve Federasyon Başkan Yardımcısı, ilk tepki veren üyeler oldular. Genel Kurul kararının Yönetim Kurulu tarafından alınması gerektiği ve usule uygun bir duyuru olmadığı belirtildi. Bazı yönetim kurulu üyeleri ise "Kararları yönetim kurulu alır, kafa karıştırmaya gerek yok. Genel sekreter yönetim kurulunun üstünde mi? Kararın incelenmesi gerekirse başkanlar kurulu bunu yapar" diyerek en ciddi cevabı verdi.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı şok bir ifade kullandı ve "Bu konu yönetim kuruluyla kararlaştırılıp, deftere işlenmeliydi. Başkan, bunu öncelikle yönetim grubunda paylaşmalıydı" dedi. Cevaben BEF Başkanı da "Değerli arkadaşlar, elbette genel kurul kararı katılım sağlayan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, usule uygun alınmış ve gazete ilanı da yapılmıştır" dedikten sonra gazeteye verilen ilanı paylaştı.

BEF Başkan Yardımcısı, "Aylardan beri toplantı yapmadan, çağrıya çıkmadan, böyle bir kararı ne zaman aldık" dedi ve sordu: Toplantı yapıldıysa çağrı nasıl yapıldı? Çağrı yapılmadıysa üyeler nasıl toplandı ve sonuçta bu karar nasıl çıktı? Başkan Yardımcısı olarak benim neden haberim olmadı?
Aynı soruları Genel Sekreter'in de sorduğunu hatırlatıp "Şahsi tespitim ve STK yöneticilerinin ilettikleri bilinen bazı gerçekleri paylaşmak istiyorum: Yönetim kurulu toplanmadan, karar yeter sayısını alabilecek yöneticilere imzalattırıldı. Genel kurul kararı, onursal başkanın etkisiyle aldırıldı. Bu arada onursal başkan kartvizit bastırıp federasyon adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştı. Yönetici vasfını tüzüğe göre kaybetmiş üyelerin üyelikleri devam etti. BEF, derneklerin çok gerisinde kaldı ve verimli çalışmadı. Sadece birkaç derneğe fayda sağlandığı için sürekli üye kaybı yaşandı. Çoğunlukla mülki amirlerin gittiği organizasyonlara katılma çabalarından dolayı STK'lar es geçildi. Whatsapp gruplarına muhalifler alınmadı. En önemlisi de gölge başkan durumundan çok rahatsız olundu."

Geniş konu olduğu için gelecek yazılarımda BEF'i anlatmaya devam edeceğim! Sayın Başkan'ın açıklamaları olursa bu sütunlardan kendisine de söz hakkı verileceği unutmamalıdır.