Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Eğitim şart!
04 Şubat 2017 Cumartesi, 04:57

AS TV'de her cumartesi Aylin Tekir'le sunduğumuz; EngelSİZsiniz programında en fazla eğitim üzerinde duruyoruz. Bu konuda özel eğitim öğretmeni Aslı Doğan'dan da sürekli profesyonel destek alıyoruz. Neden? Çünkü eğitim şart!
Ülkemizde tam zamanlı ve yarı zamanlı kaynaştırma, destek eğitim odaları ve birebir eğitim ortamı, ayrıştırılmış okullarda(görme engelli, işitme engelli iş eğitim merkezi ve eğitim uygulama okulları) gibi birçok kurum ve merkezde engelli öğrencilerin engel grubu ve bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim alabilmeleri ve rehabilitasyonu için hizmet veriliyor.
Unutulmamalıdır engelli veya engelli olmayan her bireyin, eğitimden yararlanma hakkı vardır. Özel eğitim öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin işbirliği içinde görev yaptığı okullarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler mezun olduktan sonra meslek ve iş edinme hakkını kazanarak istihdam ediliyor.
Özel eğitim hizmetinin yanı sıra öğrenciler resim, spor branşları ve el sanatları gibi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda sosyal faaliyet ve etkinliklere de yönlendirilebiliyor. Daha çok hafif derecede zihin engelli, ortopedik ve işitme engelli öğrencilerin meslek edilmesinde okullarda verilen bu eğitimin yanı sıra seramik, tarım, dikiş ve mobilya gibi atölye sınıfları ile branşları da bulunmaktadır.
Eğitimde amaç, fırsat eşitliğine dayalı her bireye ortak olanak sağlayıp şeffaflık ilkesine uygun demokratik bir ortamda hizmet vermektir. Bununla birlikte toplumumuzda göz ardı edilemeyecek orandaki engelli bireyler için oluşturulan eğitim ortamının da daha titizlikle oluşturulması ve mutlaka bu alanda yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenleri ve uzmanları tarafından eğitim verilmesi gerekir. Bu konuda sadece okullar değil, rehabilitasyon merkezlerinin de alan öğretmenlerini temin etmek zorunda olduklarını belirtmek istiyorum.
Özel eğitim, aslına bakarsanız çok geniş bir konu. İçinde tabii ki sadece öğrenci ve öğretmen değil; aile, çevre, STK'lar ve yayın organları vardır. Yani bir bakıma toplumun tamamı yer almaktadır. Bu bakış açısıyla engellilerin sorunlarına çözüm bulmak daha faydalı olacaktır.