Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Engelli istihdamı
17 Haziran 2017 Cumartesi, 08:22

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel, hiç şüphe yok ki istihdam sorunudur. Çalışmanın gerek bireysel, gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi tartışılmaz. Çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız yararı vardır.

Ayrıca çağdaş anlayışın bir gereği olarak çalışmak, bir insan hakkı olarak da değerlendirilmektedir.

Her insanın yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de fiziksel ve ruhsal işlevlerinde bir bozulma ya da eksiklik olsa bile,niteliklerini dikkate alan uygun bir eğitim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman üretime katılabilirler. Çalışmanın, kültürün önemli bir parçası sayıldığı toplumlarda herkes gibi engelliler de çalışmaya ve üretmeye isteklidirler.

İşsizlik ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, diğer sorunların da temeli konumunda. Tüm bunlar, doğrudan doğruya diğer sorunları doğuran ya da bu sorunların daha şiddetle yaşanmasına neden olacak etkilerde bulunan bir özelliğe sahiptir.

İşsizlik, çok yönlü neden ve sonuçlara sahip bir olgudur. Bu sorunu, yalnız engellilerin değil tüm insanların gündeminde bir sorun olmaktan çıkarmak kuşkusuz en büyük amaç olmalıdır.

Çalışarak üreten, maddi özgürlüğüne kavuşan engelli bireyler, özgüvenli, sosyal hayata entegre olmuş, sorun olmaktan çıkıp sorun çözen; ailesi ve çevresi tarafından daha çok kabul ve takdir gören, yaşama dört elle sarılmış kişiler olarak hayatını devam ettirirler.

Bu durumun gerçekleşmesi için öncelikle çözülmesi gereken olumsuzluklar var. İlk olarak engellilerin engel durumlarına göre özellikleri ve nitelikleri dikkate alınarak, hangi işlerde çalışabilecekleri belirlenmeli. Yani iş analizinin yapılması gerekir. Belirlenen iş kollarına göre eğitim ve rehabilitasyonun verilmesi, işverenlerin engellileri çalıştırma konusundaki çekingenlikleri ve önyargılarının kaldırılması, engelli istihdamını kolaylaştırmada kullanılan araçların yeterince geliştirilmesi, uygulanması, kotaların arttırılması, engellilerin istihdam edildikten sonra ortaya çıkmakta olan sorunların ortadan kaldırılması, olumsuz iş ve işyeri ortamlarının düzeltilmesi, sosyal güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması, ücretler konusunda iyileştirmeler, işinde yükselme konusunda kolaylıklar ve fırsat eşitliği verilmesi gerekir.

Modern ve mutlu toplumun yolu; engelli bireylerin refahının yükseltilmesi ve çalışma imkanlarının verilmesinden geçer. Bu manada daha özverili ve anlayışlı işverenlere ihtiyacımız gün geçtikçe artmakta. O zaman taşın altına elimizi koyalım, engelli bireylerin kazandıkları para ile bir çay-kahve ısmarlayıp, gülen yüzleriyle sıcak sohbetlerine ortak olalım...