Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Engelli sağlık raporunda düzenleme ve çocuklar için detaylar...
06 Nisan 2019 Cumartesi, 08:24

Sağlık Bakanlığı tarafından, bu yıl şubat ayında yayınlanan genelge ile 2013'ten bu yana engellilere sağlık raporu verilmesinin şartlarını belirleyen 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı. Yerine 'Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' ve 'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' getirildi.
Bu yönetmeliklere göre bundan böyle çocuklar için verilen raporda, artık 'engelli' kelimesi ve herhangi bir engel oranı yazmayacak. Bunun yerine rapor üzerinde 'özel gereksinimli birey' yazacak ve raporda özel eğitim, rehabilitasyon, destek eğitim, evde eğitim, ergoterapi, fizyoterapi ve engel durumlarına göre belirlenecek özel gereksinimler yer alacak. Raporda çocukların özel gereksinim düzeyleri belirlenecek ve çocuklar engelli haklarından, bu düzeylerin karşılığı olan engel oranlarına göre yararlanacaklar.

Çocukların raporlarında ağır ya da hafif engelli ibareleri de yazılmayacak. ÇÖZGER Yönetmeliği'nde 'Özel Gereksinimi Vardır' ifadesi 'ÖGV' olarak kısaltılmış. Buna göre 'Çok ileri düzeyde (ÖGV)', 'Belirgin düzeyde (ÖGV)' ve 'Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)' ibareleri, ağır engelliliğin karşılığıdır. Dolayısıyla evde bakım aylığı başvurularında, raporda bu ibarelerin aranması gerekiyor.
Engel oranı kalktı ise, 'Çocuklar adına ÖTV istisnalı araç alımı nasıl olacak' sorusu akla gelebilir. Yönetmeliğe göre raporda 'özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)' ibaresi yazılı olanların engel oranı yüzde 90-99 arasına karşılık gelmektedir. Engelli sağlık raporunda bu ibare yazılı olanların ÖTV istisnalı araç alması mümkün olacaktır. ÖTV istisnalı araç alımında dikkat edilmesi gereken bir husus da var. Eğer rapor süreli ise, süresi bitimine 6 ay kalıncaya dek araç alımı yapılmış olmalıdır.

Yeni değişiklikler, 20 Şubat 2019 tarihinden sonra alınacak raporlar için geçerli olacaktır. 20 Şubat 2019 tarihi itibarı ile elinde geçerli raporu olanların hakları korunarak devam edilecek.
Bu konunun daha anlaşılır olması için bir örnek verelim... Soru: Şu anda 23 yaşında olan, raporunu 15 yaşında almış ve 'sürekli' ibaresi bulunan engelli birey, yeniden rapor almak zorunda mıdır? Cevap: Bu birey, artık yetişkin yaştadır ve elindeki rapor 'sürekli' ibaresi taşıdığı ve yeni düzenleme tarihinden önce alındığı için geçerlidir.

Bir başka örnek... Soru: 11 yaşında yeni yönetmeliğe göre 'sürekli' ibaresi olan rapor, ömür boyu geçerli midir? Cevap: Bu rapor, çocuğun 18 yaşını doluncaya dek geçerlidir. 18 yaş dolduktan sonra, yeni çıkarılan yönetmelik gereği 'erişkin raporu' alması gereklidir.

Engelli çocuklar için tanımlanmış hakların kullanımında engel oranlarının belirlenmesi için özel gereksinim düzeylerinin karşılığı olan engel oranları da şu şekildedir:
1. Özel gereksinim var (ÖGV): %20-39
2. Hafif düzeyde özel gereksinim var: %40-49
3. Orta düzey özel gereksinim var: %50-59
4. İleri düzeyde özel gereksinim var: %60-69
5. Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: %70-79 (Ağır engelli olduğu kabul edilir.)
6. Belirgin düzeyde özel gereksinim var (BÖGV): %80-89 (Ağır engelli olduğu kabul edilir.)
7. Özel Koşul Gereksinimi var (ÖKGV): %90-99 (Ağır engelli olduğu kabul edilir.)