Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde ne değişti?
07 Eylül 2019 Cumartesi, 08:51

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Eylül 2019 tarih ve 30879 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Göze çarpan değişikliklerin en önemlilerine bakacak olursak...
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme mesela...
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli ikinci rehber öğretmenlerin atıl durumda kalmamaları için 40 saate kadar engelli bireylere destek eğitimi vermelerine imkan verildi.
Eğitimden bir ay önce engelli bireylerin eğitim planının hazırlanmasına son verildi, engelli birey eğitim aldıkça modüle eğitim bilgilerinin girilmesi sağlandı.
Hastalık veya çeşitli nedenlerle destek eğitimi alamayan engelli bireylerin bu eğitimi telafi eğitimi olarak tamamlamalarına imkan verildi.
Engelli bireylerin telafi eğitimi alabilmeleri için bir günde alacakları eğitim sayısı artırıldı. Okula devam eden öğrencilerin destek eğitimlerini okulun eğitim saatleri dışında yapılması zorunluluğu kaldırılarak haftada sadece yarım gün destek eğitimi almalarına imkân sağlandı.
Eğitim kurumuna gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine olanak tanındı.
Devlet tarafından kurumlara eğitim desteği ücreti ödenebilmesi için verilen eğitimin kamera kaydının alınması zorunluluğu getirildi. Kamera kaydı sunamayan kurumlara ödeme yapılmayacak.
Buna göre, kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme ve depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılacak.
Verilerin uyuşmaması halinde; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesi ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.
43. Madde ne diyor peki?
Özel eğitim giderleri
MADDE 43 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığı'nca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir.
Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
Bu değişikliklerle özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim kalitelerinin daha denetlenebilir olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bazı ilgili velilerin bizlere anlattığı olumsuzlukların düzelebileceği umudu az da olsa içimde yeşerdi. Unutmayalım ki her sistem, olumsuzluklara gebedir. Bu durumları avantaja çevirmek isteyen art niyetli kişi ve kurumların asıl takibini veliler yapmalıdır. Bu, milli ve vicdani bir sorumluluktur.