Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
STK'ların ulaşmak istediği 'rotary ve lions'lar...
17 Şubat 2018 Cumartesi, 07:23

Birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri ya da gönüllüleri, yapılacak bir faaliyetin giderini karşılamak için "Rotary ve lions'lara ulaşmalıyız" cümlesini sıkça dile getirirler. Bu söylemin temelinde sanki "Bu kulüpler para saçıyor, ulaşana istediği hemen temin ediyor" gibi maalesef yanlış bir anlayış ülkemizde faaliyet gösteren STK'ların büyük çoğunluğunda var. Çalışma sistemlerini anlamak adına önce rotary kulüpleri ve lions kulüplerini tanımak lazım.
Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur. Rotary'nin hizmet ideali, 'Kendinden önce hizmet' olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir. Rotary kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary'nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.
Lions da toplumun gelişmesinde katkıda bulunmak ve sosyal yaşama destek vermek amacını taşıyan, karşılıksız hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen gönüllü insanların bir araya geldiği uluslararası bir hizmet kuruluşudur. İnsanlar arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek, toplumun kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak, kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, politik ve dini konular dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam yaratmak, hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek temel amaçlara sahip uluslararası kuruluştur.
Tüm STK'lar gibi rotary ve lions kulüpleri de dernekler kanununa tabî, yasal çerçevede faaliyetlerini programlar ve hayata geçirirler. Uluslararası üst kuruluşları ve kulüplerin alt kulüpleri kendi işleyişleri açısından birbirlerine bağlı olarak faaliyet yapar, proje ağırlıklı üretir ya da paydaş olurlar.
Görüldüğü üzere 'para saçma' gibi bir durum yok! Siz STK olarak projeyi üreteceksiniz, ondan sonra bu kulüplere ulaşıp destek isteyeceksiniz. Nokta atışı yapılmalı. İhtiyaç sahibiyle, teminciyi bir araya getirip doğru yere hizmet edilmesi için aracı olur ve hedefe ulaştırır. Bu noktada Bursa'da önemli işler yapan, iyilik severlerin oluşturduğu, Demirtaş Rotary, Yeşil Rotary, Heykel Rotary, Çekirge Rotary, Nilüfer Lions ve Koza Lions kulüplerini anmadan geçmemek lazım.