Ali GENÇ

Ali GENÇ

aligenc@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yaşlı ve engelli aylığı için yeni düzenleme
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 07:43

İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal yardımlar açısından sessiz sedasız yeni bir döneme geçildi. Sosyal devlet kavramıyla ilgili tartışmalarda büyük sorun olarak görülen yaşlı aylıklarında hanedeki kişilerin gelirine bakılıp aylık bağlanması kriteri, yoğun talepler sonunda uygun görüldü. Artık sadece söz konusu kişi ve eşinin gelirine bakılarak yaşlı aylığı bağlanacak. Söz konusu değişiklikler 19 Ağustos 2018 tarihli ve 30514 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik, yaşlı aylığı alanları yakından ilgilendiriyor.
Daha önceki düzenlemede, yaşlı aylığına hak kazanabilmek için, hanede yaşayan tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa yaşlı aylığı bağlanıyordu.
Bundan böyle hanedeki tüm kişilere değil, sadece eşlere bakılacak. Eşin aynı evde yaşayıp yaşamadığı ise dikkate alınmayacak. Böyle bir hesaplamada eş ve kişinin kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması halinde maaş bağlanacak.
Yönetmelikle engelli aylıklarında da önemli bir değişikliğe gidildi. Kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formül kaldırıldı. Bunun yerine engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli aylığında, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına bakılacak. Bu gelir, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden azsa o zaman aylık söz konusu olacak.
Hanenin gelir durumu belirlenirken her türlü ücret, nafaka, yevmiyeler, hanenin sahip olduğu konutlar ve kira gelirleri, dükkânları, binek araçları, büyük ve küçükbaş hayvanları ve tarımsal gelirleri, banka mevduatları ve alınan sosyal yardımlara bakılacak.
Harcamalar da, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeye göre de engelli aylığı verilip verilmemesine karar verilecek.
Sosyal devlet açısından bir hayli önemli bir düzenlemeden bahsediyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek için ise Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180819-2.pdf