Erdal ABİ

Erdal ABİ

erdalozdur@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
O güzel mevsimin adı bahar değil laledir...
01 Aralık 2016 Perşembe, 01:38
Adı Osmanlı'nın bir dönemine verilen rengarenk nadide  laleler için yazılmış, nice şiirler, bestelenmiş nice şarkılar vardır.
Örneğin; MFÖ Müzik Grubu'nun 'Sana Sarı Laleler Aldım Çiçek Pazarından', Sezen Aksu'nun  'Lale Devri Çocuklarıyız Biz' ve Kamuran Akkor'un 'Laleler, Laleler' isimli şarkıları bu nadide çiçeğe olan sevginin tipik bir örneği.
Aşağıda okuyacağınız bir okurumun mail'i de yine laleler üzerine.***
"Gazetenizi ve köşenizi izleyen bir okurunuzum. 
Bursa sorunlarına sahip çıkılması çok hoş. Ben de bir konuyu paylaşmak istiyorum. 
Zaman zaman arkadaş dost çevrelerinde park ve bahçelerdeki çiçeklendirmelerin israf olup olmadığına dair tartışmalar oluyor. Bilhassa baharda dikilen yüzbinlerce lalelerle ilgili oluyor bu tartışmalar. 
Genelde halk bu uygulamadan memnun ama maliyet için çekimser. 
Özellikle su ve ulaşıma yapılan zamlar gündeme sık sık geliyor. Halk hayat pahalılığından şikayetçi. Bu durumda lale konusu da ister istemez 'israf' olarak vurgulanıyor. 
Şahsi kanım, lale çok yıllık bitki olduğundan israf olmayacağı yönünde. Ama lale dikilen bir adaya birkaç ay sonra başka çiçek dikilmemeli. O  çiçekler lalelerin yerine değil, başka bir alana dikilmeli diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir parkta lalelerin dikildiği alanın çapalandığını ve çok sayıda lale soğanının sökülüp atıldığını görünce üzüldüm. 
Köşenize bu konuda bir yanıt gelirse hassas bir sorun çözülebilir. Yanlış kanıların da önüne geçilir.     
Belirttiğim gibi lale gibi çok yıllık soğanlı bitkiler sökülmeden muhafaza edilirse (çürütülmeden de saklanabilir) maliyetler düşer, eleştiriler önlenir.
Saygılarımla."
İsminin açıklanmasını istemeyen bir okur

5 yıl sonra şaşırtan ödeme

"31/10/2016 köşenizde yer verdiğiniz '5 yıl sonra şaşırtan ödeme' okur yakınması incelenmiştir..
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87.ve 88. maddelerinde, belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce yeni kanalizasyon tesisi yapılması, mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması, mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı halinde bunlardan faydalanan / dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden harcamalara katılma payı alınacağı;
Bu kanunun; 89. maddesinde "Payların hesaplanması", 90. maddesinde "Payların tahakkuk şekli", 91.maddesinde "Tahakkuk zamanı", 92.maddesinde "Payların ilanı", 93.maddesinde "Payların tahsil şekli", 94.maddesinde "Yönetmelikle belirlenecek hususlar" belirlenmiştir. Ayrıca, 21/08/1981 tarih ve 12435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun, harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin, uygulanmasına ilişkin yönetmelik' ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun, harcamalara katılma paylarına ilişkin maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanma esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 7.mad. Harcamalara Katılma Payı, tahakkukunun hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılacağı, işin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulün yapılması ile belirleneceği ifade edilmektedir. 
Katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır. (B.G.K.Mad.98) 
Katılma payları doğduğu yılı izleyen 5 yıl içinde tarih ve tebliğ edilmez ise zamanaşımına uğrar.(VUK.Mad..114) Daire kayıtlarımızda yapılan incelemede Demirtaş -Sakarya Mah. Ada:555 Parsel:3 Osmangazi/BURSA adresinde ilgili Genel Md.ce İçme suyu hattı yapıldığı, hizmete ilişkin geçici kabul tarihinin 2011 yılı olduğu, anılan adreste gayrimenkulü bulunanlar adına, mevzuatı dahilinde içme suyu harcamalarına katılma payı tarh, tebliğine tahakkuk ettirildiği, şikayet sahibinin de aynı adreste gayrimenkulü bulunması nedeniyle, adına harcamalara katılma payı tahakkuku yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz."
Büyükşehir Bld. Basın Halkla İlşk. Şube Md. 

TEŞEKKÜR PANOSU
Hemen o gün sorun bitti

 "24/11/2016 tarihli köşenizde yayınladığınız 'Demirtaş, Barbaros Mh.'nde yapılan asfaltlama sırasında iş makinesinin 444.Sokak No: 26 evin bahçe su tesisatına zarar verdi' konulu yakınmamız, aynı gün; yani 24/11/2016 tarihinde yeni vanalarımız takılarak hemen giderilmiştir. 
Öncelikle sorunumuzu kaleme aldığınız için size ve duyarlılık gösteren BUSKİ yetkililerimize açık teşekkürlerimizi sunuyorum."
Saygılarımla."
Cemalettin SÖNMEZ

Elektrik sık sık kesiliyor"Bizler Nilüfer Ticaret Merkezi esnafı olarak elektriklerimizin her gün en az 20-25 kere kesilmesinden ve bu kesintilerin genellikle 5'er saniye ile 10'ar saniye olması ve elektrikli aletlerimizin hasar görüp kullanılmaz hale gelmesiyle sıkıntı yaşamaktayız. 
Bu durumdan şikayetçi olduğumuzu ve bir an önce sorunun giderilmesini istiyoruz." 
Nilüfer Ticaret Merkezi Esnafı