Erdal ABİ

Erdal ABİ

erdalozdur@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yüksek su faturalarının nedeni?
27 Eylül 2017 Çarşamba, 07:52

Umurbeyli okurum Arif Oral çok yüksek gelen su faturlarından yakınmıştı. Buna bir açıklama geldi. Faturalardan yakınan tüm okurlarımın dikkatine sunuyorum:


"21 Eylül köşenizde yayınlanan "Umurbey'de faturalar ödenecek gibi değil!" başlıklı okur yazısı Kurumumuz ilgili birimince incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. maddelerinde, belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce yeni kanalizasyon tesisleri yapılması, mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi, yeni içme suyu şebekesi yapılması, mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı halinde bunlardan faydalanan/dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden harcamalara katılma payı alınacağı;
Anılan kanunun 89. maddesinde 'Payların hesaplanması', 90. maddesinde 'Payların tahakkuk şekli', 91. maddesinde 'Tahakkuk zamanı', 92. maddesinde 'Payların ilanı', 93. maddesinde 'Payların tahsil şekli', 94. maddesinde 'Yönetmelikle belirlenecek hususlar' belirlenmiştir.
Ayrıca, 21.8.1981 tarih ve 12435 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren '2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik' ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Harcamalara Katılma Payları'na ilişkin maddelerde yer alan hükümlerin uygulanma esasları düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 'Hemşehri Hukuku' başlıklı 13. maddesinin 3. fıkrasında "Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür" hükmü yer almaktadır.
BUSKİ Genel Md.'nce yapılan kanalizasyon/içme suyu tesislerine ilişkin katılım payları yukarıda izahatı yapılan mevzuat dahilinde hesaplanıp gayrimenkul sahipleri adına tarh, tebliğ ve tahakkuk ettirilmektedir.
BUSKİ Genel Md.'nce Gemlik, Umurbey Mah.'nde içme suyu tesis edilmesi nedeniyle mükellefler adına harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmıştır.
Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz." Büyükşehir Bld. Basın-Halkla İlşk. Şb. Md.

Beşyol Köprülü Kavşağı ne zaman?

"Beşyol Köprülü Kavşağı'nın temelleri geçen şubat atıldı ve Baş. Altepe temel atma konuşmasında kavşağın yoncasız halinin iki ay gibi kısa sürede bitirileceğini söyledi.
İki ay geçti, kavşağa başlanılmadı bile. Bir zaman sonra kavşağın bayram gelmeden ramazan ayı sonlarına doğru açılacağı yansıdı basına.
Bunun üzerinden Ramazan ve Kurban bayramları da geldi geçti.
Şimdi eylülün sonlarındayız. Kavşağın ayak direkleri yeni dikildi. Köprülü kavşağın ne zaman bitirileceği meçhul.
Beşyol Kavşağı özellikle akşam saatlerinde arapsaçına dönüyor. Tramvay çalışmaları başlamadan önce köprülü kavşak ihaleye çıkarılıp bitirilemez miydi?
Beşyol Kavşağı'nda aşırı araç yoğunluğuna sebep İstanbul Caddesi, Küçükbalıklı girişinde sonraya bırakılan bu kavşak yüzünden.
Kavşağın kısa sürede bitirilmesini istiyoruz."
Ve Beşyol Kentsel Dönüşüm Bölgesi:
"Üzerinden bir yıl geçti, Beşyol Kentsel Dönüşüm Bölgesi bildiğiniz gibi.
Bir yanda alana bırakılan atıklar çevre kirliliği oluştururken bölge; geceleri olumsuz davranışlı kişilerin yuvası haline geldi.
Boşaltılan iki-üç bina aylardır yıkılmadı. Sıcaksu bölgesinin ihalesinde Baş. Altepe 'önümüzdeki günlerde Beşyol için de ihaleye çıkacağız' dedi fakat o günler bir türlü gelmedi.
Bölgenin isteği olduğu söylenen özel hastane yapım talebi de burada yok. Kent Meydanı civarında özel hastane sayısı oldukça fazla.
İhtiyaç varsa Panayır mahallelilerin talebi olabilir.
Çevre sakinlerimizin burası için kapalı pazaryeri ve yeşil alana ihtiyaçları vardır."

Çimenler sulandı
"25 Eylül 2017 tarihli köşenizde yer alan 'Yeşil alanlarda çimler kuruyor' başlıklı yakınmam üzerine aynı gün saat 10.30'dan itibaren Yıldırım Bld. Park Bahçeler Müd. Sn.Polat Zeytin tarafından bir görevli sulamacı gönderilerek kurumaya yüz tutan çimenlere 17 gün sonra müdahale edildi.
Ancak kuruyan çimenler geriye dönülmez şekilde kaybedildikten sonra.
Dilerim, geç kalındığı halde çalışma işe yarar ve yeni harcamalar yapılmadan çimenler tekrar yeşerir. Saygıyla." N. ŞENGÜL

Seçmeli 'iddiası'

"Yıldırım, Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda öğrencilerimizin 'Seçmeli Dersleri' okul idaremiz tarafından öğrenci velilerinin bilgisi dışında kendileri tarafından belirleniyor.
Bu ne kadar doğru bir uygulamadır?. İlgililerin dikkatine sunarım." Haber Hattı

Teşekkür Panosu

Gülcan Turhan'a

"Biyofiz Fizik Tedavi Merkezi'nde tedavi görüyoruz.
Bizlerin tedavisi ile yakından ilgilenen fizik tedavi teknikeri Sayın Gülcan Turhan'dan gördüğümüz çok sıcak ilgi ve güler yüz karşısında son derece memnunuz.
Kendisine çok teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz." Sema TORUN Özay ÖZLEN