Erhan BEDİR

Erhan BEDİR

erhanbedir@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Çocuğumuzu geleceğe hazırlayacak eğitim anlayışı!
31 Mayıs 2018 Perşembe, 10:23

Zaman ilerledikçe, çağımızın iş dünyasının bugünün çocuklarından beklentileri arttıkça, eğitim anlayışı da doğal olarak sürekli kendini yenilemek ve çağa ayak uydurmak durumunda kalıyor. Eğitim sistemindeki bu dinamizm bir yandan eğitim kalitesini artırırken diğer yandan da çocukları daha bütünsel ve yaratıcı eğitim metotlarıyla geleceğe hazırlıyor. Tam bu noktada velilere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Çünkü çocuklarını geleceğe hazırlayacak okulu seçmek bir anda verilebilecek bir karar değil. Buradan hareketle, velilere okul seçiminde yardımcı olabilecek 7 temel soruyu masaya yatırdık.

Nasıl bir eğitim anlayışı olmalı?

Okulunuzun uyguladığı eğitim programları ve genel eğitim anlayışı çağın gereksinimlere uygun, öğrenci odaklı ve vizyoner olmalı... İnsana ve topluma saygının, eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu, eğitimcilerin tahtada anlatan değil gruba dahil olan, teşvik eden, yönlendiren liderler olduğu, sanatsal ve kültürel çalışmaların kolejli olmanın ayrılmaz bir parçası olarak benimsendiği, çocuğunuzun yaşamı boyunca geliştirebileceği hür ve bilimsel düşünce yapısını kazanmış, sosyal sorumluluk bilinci olan, topluma katkının ön planda tutulduğu bir eğitim anlayışı, ideal bir eğitim anlayışı olarak ön plana çıkıyor.

Yabancı dil eğitimi nasıl verilmeli?

Yabancı dil eğitimine verilen değer ve uygulanan yaklaşımlar okul seçiminde önemli bir kriter. 'Peki, çocuğum nasıl bir yabancı dil eğitimi almalı?' derseniz, okul öncesi ve ilkokuldan başlayan "İletişimsel Yaklaşım" ve "Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi" benimseyen, ileride uluslararası gündemdeki olayları yabancı dilde rahatlıkla izleyebilecek, yorum yapabilecek ve öğrencilerin bulundukları toplum içinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak yabancı dilde düşünme yetilerini oluşturacak bir eğitim sisteminin, çocuğunuz için ideal bir yabancı dil eğitimi sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

İngilizce dersinde uygulanan programlar nasıl olmalı?

Yabancı dil eğitiminde sistem kadar bu sistemin nasıl uygulanacağı konusu da büyük önem taşıyor. Çocuğunuz böyle bir sistemin uygulanması aşamasında, ilkokul ve ortaokul sınıflarında yazılım tabanlı eğitim programları ile okul dışı zamanlarda da İngilizce eğitimini sürdürülebilir. Öğrenciler ortaokul ve lisede uluslararası projeler yürüterek farklı ülke ve kültürler ile iletişime geçme ve ortak proje yapabilme yetenekleri gelişir. Okul öğrencileri için tüm düzeylerde öğrenci kulüpleri kurarak dünya meseleleri ile ilgili araştırmalar yapar ve konferanslara katılır. Kısacası İngilizceyi hayatının her alanına yayar ve yaşayarak öğrenir.

İlkokulda tamamlayıcı eğitim programları neler olmalı?

Çocukları geleceğe hazırlarken birtakım eğitim programlarının ilkokul seviyesinde başlaması çok önemlidir. Çocuklar bu özel eğitimleri ne kadar erken yaşta almaya başlarlarsa o kadar fazla yol alırlar. Kodlama eğitimi, bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiren ve matematik, fen bilgisi derslerinde başarıyı artıran bir programdır. Fen laboratuvar çalışmaları ise öğrencilerin grup olarak öğrenilen konuyu deney vasıtasıyla uygulayabilmeleri ve dersin öğrenimi için tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir. Düşünce oyunları eğitim metodu kullanılarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmek hedeflenmelidir. Anlık karar yeteneği ve strateji kurma ve takım oyuncusu olma yetileri erken yaştan kazandırılabilir.

Okulda beslenme nasıl olmalı?

Okulda beslenme konusu da önemlidir çünkü beslenme, çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından destekleyici bir rol üstlenir. Küçük yaştan itibaren doğru ve sağlıklı beslenme ileri yaşlarda vücut ve akıl sağlığının temelini oluşturur. Beslenmelerde kullanılan tüm gıdalar günlük ve taze olmalıdır. Menüler ve ara beslenmeler için kalori hesabı mevsim ve öğrenci aktivite yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Okul yiyecek malzeme alımında ucuza kaçmamalı alınan malzemenin denenmiş, bilinen markalardan olmasına özen göstermelidir. Hijyen ve beslenme açısından "Beslenme dostu okul" ve "Temiz Okul Sağlıklı Okul" sertifikaları olması tercih sebebidir.

Ders dışı ek çalışmalar mevcut mu?

Okullar öğrenciler için kişiselleştirilmiş programlar uygulamalıdırlar. Öğretmenler dersi kaçıran, anlamayan, eksik bilgi alan öğrencileri belirleyebilir ve okul dışı çalışmalar ile bu öğrencilerin eksikleri tamamlayabilir. Ortaokul ve lise düzeyinde ülke genelinde yapılan sınavlar öncesinde hafta içi ve hafta sonu etüd çalışmaları yapılmalı ve konu tarama testleri ile öğrencilerin bireysel eksiklikleri giderilmelidir.

Sanat ve kültür çalışmaları nasıl olmalı?

Okulda dersler kadar ders dışı etkinlikler ve kültür-sanat faaliyetleri de çocuğun gelişiminde önemli bir rol üstlenir. Okul sanat ve kültüre önem vermeli yetenekli öğrencilerin yeteneğini fark edip onları konusunda uzman eğitim birimlerine yönlendirebilmelidir. Okul kendi kültür sanat programını geliştirebilmeli okul öncesinden lise son sınıfa kadar kolejli olmanın değişmez bir parçasının kültürlü olmak olduğu öğrenciye benimsetilebilmelidir.