Erhan BEDİR

Erhan BEDİR

erhanbedir@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yerli otomobili Bursa'da üretmeliyiz
26 Temmuz 2018 Perşembe, 09:57

Yerli otomobil kadar, bilim, teknoloji, tarım, hayvancılık, tekstil ve enerjide üretmeliyiz

Bilim ve teknoloji üretmeden globalleşen dünyada var olmamız çok zor. Bu konuda maalesef yeterince kararlı değiliz. Yeni Türkiye için otomobil bir başlangıç olarak kabul etmeli ve son 20 yılda kaybettiğimiz tarım, hayvancılık, tekstil ve enerji sektörlerinde de yeniden söz sahibi ve yönlendirici ülke konumunda olmalıyız. Ülkede sadece inşaat sektörüne teşvik ve destek vererek kalkınmasını beklemek biraz hayalperestlikten öteye gitmez. Bu yüzden yerli otomobil üretmeliyiz. Bu yüzden bilim ve teknoloji üretmeliyiz. Bu yüzden tarım, hayvancılık ve tekstil üretir hale gelmeliyiz.

Üretmeyen bir toplum gelecekte hiçbir zaman söz sahibi olamaz...

Ülkede halihazırda üretilen otomobillerde ağırlıklı olarak dışarıdan ithal edilen parçaların kullanılması ve ihracatta katma değerin düşük olması aslında ihracat artıyor olmasına rağmen ülke ekonomisine katkısının düşük olmasına sebep oluyor. Yerli otomobil ile ihraç edilecek otomobillerin katma değeri daha yüksek olacaktır.

Elektrikli otomobillerin üretiminin başlaması nedeniyle otomobil sektörünün yeni bir döneme girdiği bu süreçte, Türkiye'nin yerli otomobil ile yeni sektöre başlangıç noktasındayken girecek olması, geçmiş yüzyılda otomobil sektöründe kaybettiği fırsatı bu defa yakalayacağının göstergesidir.

Türkiye bulunduğu coğrafyada stratejik bir konuma sahip ve dünya ekonomisinde de güçlü ve önemli bir aktör olacaksa aynı şekilde küresel anlamda da güçlü bir markaya sahip olması beklenir. Yerli otomobil bu açıdan Türkiye'nin küresel bir yüzü olacaktır.

Türkiye ekonomik ve siyasi güç dengelerinin değişim içerisinde olduğu uluslararası arenada eğer bir aktör olacaksa, üretimden, ticarete kadar birçok alanda hem kendine yeten bir ülke olmalı, hem de ekonomide dışarıya bağımlı olduğu ülkelerin yaptıkları ve yapacakları tehditleri bertaraf etmelidir.

Şu bir gerçek ki, yerli otomobil üretimi farklı alanlarda farklı ürünlerin üretimi için de bir motivasyon kaynağı olacaktır. Türkiye son yıllarda elde ettiği istikrarı, dünya ekonomisinde sahip olduğu görünümü kalıcı kılmak için yakaladığı bu performansı otomobil yanında diğer ürünlerde de sergilemelidir.

Sadece yerli otomobil mi?

Hayır; son 20 yılda kaybettiğimiz tarım, hayvancılık, tekstil, turizm ve enerji sektörlerinde de güçlü ve söz sahibi olmalıyız. En önemlisi kendi kendine yetebilen, dışarıya bağlı olmayan bir Türkiye olmalıyız. İthal eden değil ihraç eden ülkeler sınıfına geçerek gelecek dünyada söz sahibi olabiliriz.

İşte, bu yüzden yerli otomobil üretmeliyiz.

Yerli otomobili Türk otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da üretmeliyiz.