Gürhan AKDOĞAN

Gürhan AKDOĞAN

gurhanakdogan@gmail.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun
26 Kasım 2019 Salı, 08:23

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk; "Bir toplumun sosyal düzeyi o toplumu oluşturan bireylerin bilgi, kültür ve sanat ruhu ile ölçülür..." görüşündeydi. O nedenle yeni Türkiye'yi, ulusal irade egemenliği ve çağdaş uygarlık temeli üzerine oturtmak istemiş, hayatını bu uğura adamıştı...
"Okul, okulun vereceği bilim ve fen sayesindedir ki, Türk ulusu Türk sanatı,Türk ekonomisi,Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.." diyen yüce Atamız, milli eğitimle hızla yüksek düzeye çıkacak bir ulusun, yaşama savaşında da tüm gücünü artıracağı gerçeğini ortaya koymuştur.

Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda sizlerle paylaştığım görüşleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ulusal birlik - beraberliğimizin en önemli yapı taşları ve kalkınmanın en temel unsuru olduğunuzun bilincindeyiz...
Onların, verecekleri modern ve nitelikli eğitimle, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin güvencesi olduğunuzu biliyoruz...
Ülkesi ve milleti için faydalı, özgür düşünceli, teknolojinin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, geleceğin beyin gücünü oluşturacak nesillerin yetiştirilmesi, her zaman o değerli öğretmenlerimizin sorumluluğunda olmuştur ... Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Milli eğitim, bir ulusun gelecek kuşaklarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Gençler geleceğe uzanan köprülerimizdir. Yarınlara uzanan bu köprüler ne denli sağlam bir yapıya sahip olurlarsa yarınlarımız, geleceğimiz de o denli sağlam ve güvenilir olur. Geleceğe hazırlık yapmanın en iyi yolu bugünü en iyi biçimde değerlendirmektir. Öğretimden kazancımız daha iyi ve daha nitelikli olmaktır. Ancak bu yolla Atatürk'ün eserlerinin yarınlara ve geleceğe doğru devamlılığını sağlamak mümkün olur.
Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri ve gösterdiği hedefi en iyi anlatan sözlerinden biri de şudur: "Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır... "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister." Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir''
Bu yüzden amacımız, demokratik bir anlayış içinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ve milletini ülkesini canından çok seven erdemli nesillere sahip olmaktır. Bunun önemini çok iyi bilen Atatürk;1922'de BURSA'da ÖĞRETMENLERE Şark Tiyatrosu'nda yaptığı konuşmada "Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız." diyerek öğretmenlere olan güvenini ve beklentisini ifade etmiş; çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yarınları oluşturma görevini vermiştir.
Değerli öğretmenlerimiz,büyük bir özveri ile çalışarak verdikleri eğitimle, topluma şekil veren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridirler... Hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, vefakar, cefakar, sabırlı o içimizi ısıtan sımsıcak sevgi dolu yürekleriyle bizlerin üzerinde büyük emekleri vardır. Buna karşın ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan öğretmenlerimizin, günümüzde ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyor olmamız, ve başta iş güvenceleri ile ücret olmak üzere, ekonomi ,kayırmacılık ,şiddet, güvenlik, sürekli değişen politikalar ile ilgili sorunlarının bulunuyor olması ayrıca içimizi acıtan bir durumdur
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin ancak kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir.
Bu duygu ve düşüncelerle ;
"Aydınlık yarınlar için yaktığınız meşaleniz hiç sönmesin..." diyerek, başta Başöğretmen ATATÜRK olmak üzere, yitirdiğimiz tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, görev başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum.