İlhami YILDIZ

İlhami YILDIZ

ilhamiyildiz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Dilek Durak'ın doktora tezinden Bütünşehir'e bakış...
11 Aralık 2017 Pazartesi, 08:07

Uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan Dilek Durak ani bir kararla siyasete nokta koyup, Bursa Teknik ve Uludağ Üniversitesi'nde dışarıdan dersler vermeye başladı.
Süreçle beraber bir yandan da doktorasını bitirmek için özel gayret gösteriyor.
Doktora konusu 6360 sayılı Bütünşehir Yasası ve Bursa'daki etki ve tepkileri (özellikle köylerde).
Konuyla ilgili olarak 359 köyde bin 290 kişiyle yüz yüze anket yapmış.

Büyükşehir köylerde ulaşıma el atmış...

Önce ulaşım yönünden Bütünşehir uygulması sorulmuş.
Bu soru Bütünşehir öncesi ve sonrası şeklinde ankete katılanlardan yanıtlanması istenmiş.
Ankete katılanların, yasa öncesinde ulaşım hizmetinin %49,8'i köyün kendi imkanları ile,yüzde 40,4'ü özel sektör tarafından, yüzde 3,5'i de belediye imkânlarıyla sağlandığını beyan etmişler.
Bütünşehir Yasısı'ndan sonra ulaşımın köyün kendi imkânlarıyla sağlandığını ifade edenler, yüzde 34,7'e düşmüş.
Ulaşımın özel sektör tarafından sağlandığını söyleyenlerin oranı yüzde 44'e çıkmıştır.
Son olarak ulaşımın belediye tarafından sağlandığını söyleyenlerin oranı %13,2'ye çıkmıştır.Yani yaklaşık %10 oranında artma sağlanmıştır. Bu fark, yasa öncesinde köyün kendi imkânlarıyla sağlanan ulaşımın, yasa sonrasında belediye tarafından sağlanmaya başlandığını göstermektedir.

Köylüler çöp toplama hizmetinden memnun

Öte yandan yine belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri olan çöp toplama hizmeti için yeni yasa öncesi ve sonrası durum karşılaştırıldığında çok önemli bir sonuç ortaya çıkmıştır.
Yeni yasa öncesinde imece usulü/köylü tarafından çöp toplanma oranı %57,9 ve belediye tarafından toplanma oranı %20,6 iken, yeni yasa sorasında imece usulü/köylü tarafından diyenlerin oranı %5,4'e düşmüş, belediye tarafından toplanıyor diyenlerin oranı %88,3'e yükselmiştir.

Köylüler Tarım A.Ş'den memnuın

Bursa da köylerin kalkınmasına destek olmak için Tarım A.Ş'nin kurulması kararının doğru olup olmadığı sorulmuş.
Ankete katılanların 272'si kesinlikle katılıyorum, 470'i de katılıyorum diyerek görüşlerini bildirmiş.
Yani Tarım A.Ş'nin kurulması Bursalıları mutlu etmiş...

En yüksek memnuniyet oranı BUSKİ'den

İçme ve kullanım suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25'ini geçmeyecek olması yerinde bir karardır, diyenlerin oranı ise yüzde 74,7 oranına ulaşmış.
Atık su ve kanalizasyon gibi hizmetlerin BUSKİ'nin sorumluluğu altına alınması yerinde bir karardır diyenlerin oranı toplamda yüzde 78 oranında.
Ankette sorular ve yanıtlar oldukça uzuyor ilerleyen günlerde vatandaşın memnuniyet oranının düşük olmadığı hizmetleri de bu köşeden aktaracağız.

AK Parti'de kongreler neden ertelendi?

AK Parti'de bir tarafta kongre süreci devam ederken diğer tarafta ise üç ilçeye başkan arayışları devam ediyordu.
O ilçeler Osmangazi, Nilüfer ve Gemlik idi.
Hatırlatmakta fayda var; Osmangazi'de temayülde yaklaşık 30 isim yazılmış, Nilüfer'de yazılan isim sayısı 15 civarında Gemlik'te de 10 kadardı.
Hatta Gemlik'ten üç isim Ankara'ya bile gitmişti.
Nilüfer'den 7 isim, Osmangazi'den ise 10 isim Muhammet Balta başkanlığındaki heyet tarafından görüşmeye çağrılmıştı.
Görüşmeler tamamlanmasına rağmen isimler tespit edilemedi.
İsim havuzuna giren girene...
Sonuç olarak geçen hafta içinde üç ilçenin başkan adaylarının Ankara'ya götürüleceği iddia edilse de yazımızda sarkabileceğini ifade etmiştik.
Hatta Nilüfer'de Celil Çolak'a tekrar görevde kal denilirse şaşırmamak gerekir diye de eklemiştik.
Şimdi ne oldu?
Olası kongre için tutulan yerlerden vazgeçildi. Genel Merkez'in kararı beklenecek.
Nedeni de;
Genel Merkez aday arayışlarına devam diyerek 24 Aralık'ta yapılması planlanan kongreleri ileri bir tarihe erteledi.
Bu erteleme 2018 yılının ilk ayına mı yoksa 2017'nin son haftasına mı? O konu hâlâ belirsiz.
Biz yine takip etmeye devam edeceğiz...