Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
BOSİAD ve çevre duyarlılığı
14 Mart 2018 Çarşamba, 08:23

İki yılda bir Amerika'nın saygın üniversitelerinden biri olan Yale Üniversitesi, Dünya Çevre Günü haftası içinde çevre ile ilgili "Dünya Çevre Performansı Endeksi"ni açıklar.
Son rapora göz attığınızda ülkemiz açısından olumsuz bir tablo ile karşılaşmaktayız. Toplam dokuz kategoride yapılan değerlendirmede Türkiye son iki yılda 33 basamak birden geriledi. "Doğa ve Yaban Hayatı Koruma" (Biodiversity and Habitat) kategorisinde 100 üzerinden 22,5 puan alarak 180 ülke içinde 177'nci oldu. Bu kategori, Türkiye'nin en kötü olduğu alan.
Doğa ve yaban hayatı korumada 10 yıl öncesine göre yüzde 23,4 geriye giden Türkiye, iç savaş ve diğer felaketlerle mücadele eden Irak, Suriye, Libya ve Haiti'nin bile gerisinde kaldı. "Dünya Çapında Önemli Türleri Koruma" (Species Protection-Global) kategorisinde ise Somali ve Afganistan'ın da gerisinde kalan Türkiye, 100 üzerinden 6,6 puan alarak 180 ülke arasında 179'uncu oldu.
Endüstri devrimi ile başlayan süreçte karbon salınımı, dünya uygarlık tarihi boyunca olan toplam değeri katbekat artmaya başladı. Burada en önemli etken kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil kökenli yakıtların yoğun kullanımı. Bu tehdide bir de CFC'ler (kloroflorokarbonlar) denilen gazların ozon tabakasını delici etkisi de eklenince global ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, temiz su kaynaklarının süratle yok olması, kutupların süratle erimesi gündemimize oturdu.


Toplumdaki yaygın kanı çevreyi kirleten sanayinin sanki bunun tek sorumlusu olduğu. Halbuki içinde yaşadığımız kentte ülkemizdeki çevre koruması bağlamında ilk çalışma da bu kentte yapıldı. 9 Aralık 1890 'da Bursa'daki fabrikaların Nilüfer odunları (Nilüfer çayı çevresinden kesilip Nilüfer nehri aracılığıyla kente getirilen odunlar) yerine, Ereğli maden kömürü kullanması konusunda çalışma yapılması için vilayete yazı yazılıyor.
Bu arada ülkemizin ilk sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi de kurulduğu ilk günden beri temiz çevre ve temiz sanayi için ülkemize ve kentimize model oluşturmakta.
BURSA OSB ülkemizdeki ilk proses suyu üretim tesisi ve atık su arıtma tesislerini oluşturan sanayi bölgesi olmuştur. Burada Nilüfer deresinden alınan su arıtılarak proses suyu haline dönüştürülüp, sanayiye verilmekte. Sanayiden çıkan atık su da arıtılarak, Nilüfer deresine geri kazandırılmakta. Böylece hem Bursa OSB bir biçimde dereyi temizlemekte ve OSB dereye kirli su atmamakta.
Bundan dört yıl önce kısa adı BOSİAD olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin başlattığı Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın üçüncüsü bu yıl yapılıyor.
Dün Bursa OSB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile yeni yarışma hakkında bilgi verildi. BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, İhsan İpeker, Meltem Turan, Mefküre Zümbülova, Ahmet Parseker, Murat Yuvakuran, Emre Yılmaz ve Selçuk Çelik birlikte bir basın toplantısı düzenlediler.
İhsan İpeker, bu yılki yarışma hakkında bizleri bilgilendirdi. Bu yarışma sadece Bursa OSB'deki sanayi kuruluşları arasında düzenleniyor. Ayrıca, yarışma için geliştirilen özel bir yazılımla değerlendirmenin objektifliği pekiştirilirken, sübjektiflik minimalize ediliyor. Deyim yerindeyse Çevre Ödülü 4.0 oldu.
Burada Bursa OSB'nin modelliği büyük önem taşımakta. OSB'ler ve OSB içindeki sanayi kuruluşları bu noktada şeffaf ve denetlenebilir. Artık tüm sanayimiz bu yapıların içinde yerlerini almalı.
BOSİAD'ı başkanları Abdullah Bayrak nezdinde kutluyorum.