Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa'da yüksek öğretim ve BUÜ
16 Eylül 2019 Pazartesi, 08:45

Bursa'da tarihsel süreç içinde kurulan ilk yükseköğretim kurumu, Osmanlı döneminde İznik'te Sultan Orhan tarafından 1333'te İznik alındıktan sonra kurulan ve aynı zamanda Osmanlı'nın ilk medresesi olan İznik Orhaniyesi 'dir. Onu 1335 yılında Bursa'daki Manastır Medresesi, 1366'da I. Murat'ın Çekirge, 1389'da Yıldırım Beyazıt'ın Yıldırım, Çelebi Mehmet'in 1419'daki Yeşil ve II. Murat'ın 1430'daki Muradiye Medreseleri izler. Bunları tarihsel süreçte başka medreseler de takip eder.
Bugünkü bağlamdaki ilk rektör ise İznik Orhaniyesi'nin başına getirilen Davud-i Kayseri Karamani 'dir.

Osmanlı'nın ve Bursa'nın tıp eğitimi veren ilk kurumu ise 1394'te Yıldırım Beyazıt tarafından kurulan Yıldırım Darüşşifası'dır. Yıldırım'ın ricası üzerine Mısır Memlukluları'ndan gönderilen hekim Şemseddin İbn-i Sagir ise oranın başhekimidir / dekanıdır.
Cumhuriyet döneminde açılan ilk yükseköğretim kurumu ise 3 Ekim 1958 yılında Altıparmak'taki şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı'nda açılan Bursa Eğitim Enstitüsü'dür. Sonra 1970 yılında aynı binada BİTİA, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi kurulur. İlk başkanı Prof.Dr. Halil Dirimtekin hocadır.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ise 1970'te resmi, 1972'de ise fiili olarak kurulur. Açılışı 30 Mayıs 1974'te yapılır ve ilk dekanı Prof.Dr.Fikret Karaca'dır. 1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Eğitim Enstitüsü'nu Bursa Yüksek Öğretmen Okulu'na dönüştürür. 1975'de MEB bünyesinde Bursa Yabancı Diller Yüksek Okulu kurulur.
Bu arada 1974 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulur. Bu fakülte, daha önce kurulan Tıp Fakültesi ile birlikte 11 Nisan 1975'de Bursa Üniversitesi'ni kurar. İlk rektörümüz ise Prof.Dr.Fethi Tezok'tur. 1982'de ise akademi ve yüksek okullar kapatılır ve Bursa'daki tüm yüksek öğretim kurumları Uludağ (Bursa) Üniversitesi çatısı altında toplanır.

Sırasıyla bugünkü adıyla BUÜ'nün rektör koltuğunda Prof.Dr.Nihat Balkır, Prof.Dr.Ayhan Kızıl, Prof.Dr. Mustafa Yurtkuran, Prof.Dr.Mete Cengiz, Prof.Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Yusuf Ulcay hocalarımızı görürüz.
Perşembe günü son atanan rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ilk kez basınla bir araya geldi. Bizi kahvaltıda ağırladı ve üniversitemizi anlattı, üniversitenin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik vizyonunu aktardı.

Evet, bu uzun tarihsel süreç içinde ben bu makamları işgal eden herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Hepsi kendi birikimleri ve vizyonları çerçevesinde Bursa ve yüksek eğitime katkı koymaya çalışmıştır. Aramızda olmayanları rahmetle, olanları saygıyla anıyorum. Tarihin sayfaları iyi ve kötü yaptıklarını yazacaktır, yazmıştır.

Aynı zamanda acizane bir akademisyen olarak gelişme ve ileri gitmenin yolunun farklı düşünce, farklı bakışların bir araya gelmesi ile olduğunu çok iyi biliyorum. Tüm buluş, gelişme ve bilimsel farklılıklar bu farklı bakış ve düşüncelerden doğar. Bu bir iklim meselesidir. Böyle bir iklim yaratıldığında bu gelişmeler birbirini izler. Yöneticilerin görevi ise bu iklimi hem genç beyinleri, hem de yönettikleri akademik kadrolara sağlamaktır.

Liyakatle gelseler de, sadakatle gelseler de o pozisyona gelmiş her aklı selim sahibi kişi için böyle bir iklimi yaratma fırsatı vardır. Bu iklim bir günde, bir yılda yaratılmaz ama önemli olan temellerini atmaktır. Ben niceliklere takılmıyorum, en büyüklere takılmıyorum. Niteliğe takılıyorum. Ülkemizi yöneten insanlar onlarca yıldır, nicelik peşinde koşmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan sumasyon bellidir.

Ben öncelikle realist yaklaşımları için Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz'u kutluyorum. Objektifliğin ve de bilimselliğin temeli realizmden geçer. Şimdi sıra ondadır. Tarihin sayfaları ortadadır ve tarih bir biçimde yazılır. Ben Kılavuz'u soyadına yakışan bir biçimde üniversiteye yol gösteren, ileriye taşıyan ve Bursa'ya katma değer yaratan bir insan olarak anımsamak isterim. Mesleki kariyerinin sonunda ve en üst noktasında tercih onundur. Kolay gelsin.