Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Hava kirliliği ölçüm ağı
04 Ocak 2018 Perşembe, 07:53

Kentimizin temel sorunlarından biri de tüm dünyada olduğu gibi hava kirliliği konusudur. Bugün Almanya'nın altıncı büyük kenti Stuttgart'ta her gün düzenli hava kirliliği ölçümleri yapılmakta ve bazı günler diesel araçların kent merkezine girmesi yasaklanmaktadır.
Kentimiz zaman zaman soluk alınamaz hale gelmektedir. Kuşkusuz bu bugün ortaya çıkan bir sorun değildir ama yeterince eğilmediğimiz ve görmemezlikten geldiğimiz bir sorundur. Türkiye'nin havası en kirli kentlerinden olan Bursa'da Ulusal Sınır Değerlerinin, Dünya Sağlık Örgütü değerinin 5 katı üzerinde olduğu konuşulmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, yaşanan hava kirliliği ile ilgili olarak bazı önerilerde bulundu. Bunlar özet olarak şöyleydi:
"Kentimizde hava kirliliğinin azaltılması için öncelikle Akademik Meslek Odalarının da katılımıyla bir Eylem Planı oluşturulmalıdır. Kentteki hava kirliliğinin gerçek durumunu ortaya koyabilmek için yoğun hava kirliliği olan bölgeler belirlenmeli, yeterli sayıda cihaz ile ölçümler yapılmalıdır. Bu plan kapsamında, gerekli durumlarda acil önlemlerin alınabilmesi için gelişmiş teknolojiyle düzenli işletilen, kalibre edilen 'Yerel Hava Kirliliği Ölçüm Ağı' kurulmalıdır. Hava kirliliği Bursa'yı ve özellikle büyümekte olan tüm kentlerimizi tehdit ediyor."
Kentimizin başına kısa bir süre önce gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafikten, temiz suya; hava kirliliğinden, kentsel dönüşüme kadar uzanan bir yelpazede tüm sorunları deyim argo olacak ama kucağında buldu.
Kuşkusuz o da hava kirliliği konusunu yaşıyordur. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyoruz.

2018'in ilk kanun teklifi Aydın'dan

TBMM'ye 2018 yılının ilk kanun teklifi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'dan geldi. Aydın, sanat kurumlarında kadro güvencesi olmadan Süreli Sözleşmeli olarak, günlük sigorta ve yevmiye ile istihdam edilen oyuncuların kadroya alınmasına dair kanun teklifi verdi.

Bu konuda Erkan Aydın, şunları söyledi:
"Devlet Tiyatroları'ndaki sözleşmeli oyuncu krizinin çözülerek oyuncuların bir an önce haklarının verilmesi gerekiyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla halihazırda yaşanmakta olan pek çok probleme çözüm olacağı gibi, sanat kurumlarında çalışan personel arasındaki gelir, güvence ve çalışma koşullarını adaletli hale getirecek bir düzenleme olacaktır" dedi.

Ali Ülker, MÜSİAD'ın konuğu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin konuğu oluyor.
Ülker, yarın saat 19.00'da MÜSİAD Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Toplantısı'nda "Global Marka Yolculuğu" konulu bir sunum yapacak.