Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İMO Bursa ve 10. Beton Kongresi
26 Nisan 2019 Cuma, 08:02

Biraz kum, biraz çimento ve biraz su. Al sana beton. Bu betonun da kongresi mi , olur? Evet, bizim toplumsal olarak, olaylara ve olgulara bakışımızın matematiği böyledir. Bu her konuda da böyle.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa ve İstanbul şubeleri, ortaklaşa İMO'nun geleneksel Beton Kongresi'ni Bursa'da yapıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde dün Başkan Mehmet Albayrak düzenlediği basın toplantısı ile 10. Beton Kongresi hakkında bilgi verdi.

2-4 Mayıs tarihleri arasında BAOB Oditoryumu'nda başlayacak kongre 1989'dan beri 4 yılda bir düzenlenmekte. Bu Bursa'da ilk kez yapılıyor. Kongrede 3 gün boyunca yerli ve yabancı 90 akademisyen ve araştırmacı, 75 bildiri sunacak. Kongrede 18 oturum gerçekleşecek.
10. Beton Kongresi'nin 14 yabancı katılımcısının ikisi davetli konuşmacı. İsviçre'den Prof. Dr. Timoty Wangler ve Hindistan'dan Prof. Dr. Rafat Siddique davetli konuşmacılar olarak kongreye katılacaklar.
Kongre bu yıl başında aramızdan auyrılan ODTÜ Yapı Malzemeleri hocası Prof. Dr. Turhan Yaşar Erdoğan anısına yapılıyor.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak şunları söyledi:
"Beton konusunu her boyutuyla masaya yatırıyoruz. Dijital betondan, sürdürülebilir betona; beton yollardan, özel betona; geçirimli betondan, geçirimsiz betona; akıllı betondan, kendi kendini onaran betona; üç boyutlu betondan, yüksek mukavemetli betonlara kadar betonun her boyu kongremizde değerli akademisyenler ve uzmanlarca konuşulacak."

ETİK KURUL VE İBRAHİM BURKAY

Ülkemizde 2004 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını 29 Eylül 2004 tarihinde yaptı.
Bu kurulun görevleri özetle şöyle belirlendi:
"Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek. Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak."
Kurulun başkanlığını eski bakanlardan ve TBMM geçmiş dönem başkanlarından Köksal Toptan yapıyor. Önceki gün bu kurulun toplantısı vardı.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi, konulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Bu 10 kişilik kurulun üyelerinden biri de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay. Burkay kurul toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sohbet imkanı da buldu.