Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Realizm ve rasyonalite ilişkisi
30 Ocak 2018 Salı, 07:07

Genel kabul gördüğü üzerine toplumun sosyal ve kültürel yapısının ekonomik sistemi belirlediği yadsınamayacak bir realitedir.
Bilindiği gibi hiç kuşkusuz bazı unsurlar kendini korur. Din, gelenek, görenek, alışkanlık, ahlak ve sosyal kurallar ve değer sistemleri genel bağlamda bu kendini koruyan unsurlardır.
Burada genel kabul görmüş kurallar hem sosyal sistemin, hem de ekonomik sistemin düzen ve yapısının belirlenmesinde önem arzederler.
Bu her alan için geçerlidir. Realiteden uzaklaşmak, rasyonel seçimlerin yapılmasına engel olur. Bu yola saptığınızda realiteden yani gerçekçilikten uzaklaşmış her tutum ve davranış rasyonellikten yani akılcılıktan uzaklaşmamızı sağlar.
Bir taraftan bazı dogmaları güçlendirir, bir taraftan da yarattığı hayal aleminin gerçekmiş gibi algılanmasını sağlarken, gerçek dışılığın getirdiği hayal kırıklıklarının da temelini oluşturur. Hayal kırıklıkları beraberinde özgüvenin yitirilmesini getirirken; her bağlamda sapkınlığı ve kaderciliği doğurur.
Akıl insanlara verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Onun yitirilmesi, onun sapması gerek bireysel bazda, gerekse toplumsal bazda büyük sorunlar doğurur. Umudunu yitirmiş toplumlar sapkınlıkların ve akıldışılıkların içine düşer.
Bu yüzden realiteden uzaklaşmak, rasyonalitenin dengesini bozar. Gerçekçi, ve akılcı toplumlar önlerindeki her engeli aşarlar.

Bugünkü sertifika töreni

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni bugün yapılıyor.
Bugün daha önceden saat 15.00'te yapılacağı açıklanan tören 16.00'ya alındı.
Zaman birlik zamanıdır

Gerek iktidar, gerek muhalefet, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları çatıştıkları konular ne olursa olsun bazen bir arada olmak zorundadır.
Türkiye bir arada olunacak ve tek ses olunacak bir dönemden geçmektedir.
Bu noktada iktidar, muhalefet, özel sektör ve sivil toplum adına konuşan insanlar söylemlerine çok dikkat etmelidir.